Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Kassojen seula pitää tiukkana: Alkoholin ja tupakkatuotteiden ostokokeet kertovat, että tuotteet eivät livahda helposti alaikäisten käsiin

Pohjois-Satakunnan alueella ennaltaehkäisevää päihdetyötä toteutetaan Pakka-toimintamallin perusteilla. Malli on suomalainen, tutkittu malli ehkäisemään päihdehaittoja paikallisen työn kautta. Mallissa haittoja pyritään ehkäisemään alueellisella tasolla alueiden koko yhteisöjen voimin. Sen syvimpiä tarkoituksia ovat muun muassa, että nuoret aloittaisivat päihteiden käytön myöhemmin sekä myös se, että nuorten että aikuisten alkoholin, tupakoinnin sekä rahapelaamisen haitat jäisivät mahdollisimman minimiin. Yksi toimintamallin vuosittaisista toimenpiteistä on myyntipisteisiin kohdennetut ostokokeet. Kokeilla pyritään selvittämään, kuinka helposti nuorelta vaikuttava henkilö saa ostettua päihdyttäviä tuotteita ilman, että häneltä pyydetään todisteita täysi-ikäisyydestään. Kaikki koeostajat olivat täysi-ikäisiä, mutta heillä ei ollut ostohetkellä mukanaan henkilöllisyystodistuksia. Viime vuoden loppupuolella tehdyissä alkoholin ostokokeissa koeostoja kertyi Pohjois-Satakunnan alueella yhteensä 67 kappaletta. Koeostoista 82 prosentissa tapahtumista myyjä kysyi nuorelta ostajalta henkilötodistusta eikä myynyt tuotteita niiden puuttumisen seurauksena. Yhdeksässä prosentissa tapauksista myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksia, mutta lopulta myi tuotteen niiden puutteesta huolimatta. Seitsemässä prosentissa koeostotapauksista myyjä myi tuotteet ilman henkilötodistusten tutkimista. Tupakkatuotteiden koeostoissa luvut olivat vielä alkoholia parempia. 45 koeostosta jopa 86 prosenttia tyssäsi myyjän kysyessä henkilöllisyystodistuksia. 11 prosentissa koeostoista tupakka vaihtoi kassan läpi omistajaa ilman henkilöpapereiden vilautusta. Selvin päin Satakunnassa- hankkeen projektisuunnittelija Jenni Lahtisen mukaan ostokokeet ovat vain pintaraapaisut monipuolisesta Pakka-toiminnasta. – Erilaisten kampanjoiden lisäksi työtä tekee muun muassa moniammatillinen Pakka-ohjausryhmä, jossa on mukana kuntien ja PoSan työntekijöiden lisäksi esimerkiksi poliisien sekä järjestöjen edustajia. Selvin päin Satakunnassa- hankkeen pääkohderyhminä ovat 12–20- vuotiaat nuoret. Sen tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, niiden ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä terveydellisiä ongelmia. Maaliskuussa PoSan alueella otettiin käyttöön ennaltaehkäisevään toimintaan keskittyvä Valomerkki-toimintamalli. Sen tarkoitus on puuttua nuoren päihteiden käyttöön jo ennen kun niistä ennättää tulla nuorelle suurempia ongelmia. – Valomerkki on varhaisen puuttumisen malli alle 18-vuotiaille, jotka jäävät ensikertaa kiinni päihteiden käytöstä. Kun nuori jää kiinni käytöstä, keskustelemaan kutsutaan nuori ja nuoren vanhempi. Keskusteluissa käydään läpi tilanne, mikä on johtanut päihteiden käyttöön, kiteyttää Lahtinen. Valomerkin ohella Omin jaloin- menetelmä keskittyy varhaisen puuttumisen malliin. Kyseistä mallia voidaan toteuttaa myös ilman päihdekokeiluja, esimerkiksi jos nuorella on muita hankaluuksia elämäntilanteensa tai tulevaisuudensuunnitelmiensa kanssa. – Omin jaloin- mallissa käydään laajalti läpi nuorten haasteita. Siinä pyritään muun muassa siihen, että nuori onnistuisi tunnistamaan tulevaisuuden tähtäimiään ja omaa nykytilannettaan. Tarkastelussa pyritään tarkastella nuoren tilannetta kirjallisten tehtävien avulla yhdeksän eri elämän osa-alueen kautta.