Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan läsnäolevaa ja koulutettua henkilökuntaa

Oulun yliopisto on selvittänyt varhaiskasvatuslain muutosten vaikutuksia. Hankkeen ohjausryhmää johdettiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Selvityksen mukaan varhaiskasvatuksessa on toteutettu sekä laatua parantavia, että heikentäviä toimenpiteitä. Noin kaksi kolmasosaa kunnista on rajannut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja noin puolet kunnista on kasvattanut ryhmäkokoja lain mahdollistamalla tavalla. Näissä kunnissa toimivat työntekijät arvioivat mahdollisuuksiensa lasten yksilölliseen huomioimiseen vähentyneen. Työntekijät ovat kuvanneet levottomuuden, melun, tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa. Vanhemmat kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä. SuPerin jäsenten huolena ovat suuret ja äänekkäät ryhmät, jotka ovat riski lasten fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Lähihoitaja näkee työssään, että liian isossa lapsiryhmässä ei pysty keskittymään lapsen kehityksen ja kasvun tukemiseen. Isot ja äänekkäät ryhmät ovat myös terveysriski lapsille ja päiväkotien työntekijöille. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että melu- ja keskittymishaitat sekä lasten sairastavuus ovat suoraan verrannollisia lapsiryhmän kokoon. Lapsi tarvitsee perustarpeista huolehtimisen lisäksi aikuisen läsnäolon, huomion sekä kannustuksen ja ohjauksen kasvun tukemiseksi. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän yhteistä aikaa kuluu perustarpeiden tyydyttämiseen. Pienten lasten perustarpeista pitää olla huolehtimassa henkilöstöä, jonka koulutus vastaa tähän tarpeeseen. SuPeriin tulleiden yhteydenottojen mukaan on tavallista, että jopa 25 lapsen kanssa on ainoastaan yksi aikuinen ulkona. Tällöin on mahdotonta taata lasten turvallisuus. Vastuu lasten turvallisuudesta on koulutetuilla hoitajilla ja opettajilla. Päiväkodin esimies vastaa, että koulutettuja kasvattajia on päivähoitoasetuksen asettama määrä takaamassa lasten turvallisuus. Valitettavasti tästä asetuksesta luistetaan käytännössä liikaa esimerkiksi ulkoilujen aikana. Ulkoiluissa tapaturmariski kasvaa ja valvomassa oleva hoitaja kuten hänen esimiehensäkin voivat vahingon sattuessa joutua vahingonkorvausvelvollisiksi ja jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Lapsia tulee olla ulkoilussa samassa suhteessa kasvattajiin kuin muunkin toiminnan aikana. Vain riittävällä, asetuksen mukaisella läsnä olevan henkilöstön määrällä voidaan taata lasten turvallisuus.