Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Verotiedot

Karviassa annetaan luovuudella aina tilaa – innovaatiokykyä löytyy

KARVIA Karvian kunta palkittiin Satakunnan urheilugaalassa vuoden liikuttajakunnaksi. Valinta tehtiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi, miltä tuntuu saada tällainen tunnustus? – Hyvin otettuja oltiin. On erityisen hienoa, että Karvia nousi muiden joukosta maakunnan ykköseksi. Miten Karviassa on päästy hyvän liikkumisen ja liikuttamisen malliin? – Meillä on pitkät perinteet yhteistyöstä niin poikkihallinnollisesti kuin eri yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Olemme oivaltaneet kumppanuuden voiman ja luovuutta käyttäen kehittäneet matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, ohjaus- ja liikuntapalveluja sekä -tapahtumia. Miten Karviassa havahduttiin siihen, että kuntalaiset pitää saada liikkumaan omaehtoisesti? – Satakunnan sairastuvuustilastot kertoivat karua kieltä, ja sote-menot kasvoivat vuosi vuodelta. Liikunnan vaikutus terveyteen, työkykyyn ja kansantautien ehkäisyyn on tiedostettu liikuntatoimessa aina. On vaatinut melkoista jääräpäisyyttä todistaa, että sairauksien ennaltaehkäisy, syrjäytyneen nuoren tukeminen ja ohjaaminen harrastuksiin sekä kuntalaisten elämänlaadun ja -hallinnan parantaminen on aina halvempaa ja järkevämpää kuin seurauksien hoito. Juhlapuheista on ryhdytty toimiin. Nyt koko kunnalla on sama missio. Karvia säästää investoimalla lähiliikuntaan ja ehkäiseviin palveluihin. Miten kuntalaisia on innostettu mukaan? – On järjestetty eri kohderyhmille räätälöityjä terveysliikuntaryhmiä ja -kampanjoita, kannustettu maksuttomaan kuntosaliohjaukseen ja liikuntaneuvonnan pariin sekä järjestetty matalan kynnyksen ohjausta erityisryhmät mukaan lukien. Vuoden 2017 pyöräilykunta on jalostanut paikallisesta haastepyöräilystä kivaa, sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa. Pyöräily on yksi halvin ja liikuttavin liikuntamuoto. Luonnossa pyöräily ja erityisryhmien mukaan saaminen ovat uusia aluevaltauksia Mitä panostuksia se on vaatinut kunnalta? – Monia isoja ja vähän pienempiä rahallisia satsauksia. Urheilutalon laajennus vuonna 2010 oli yksi parhaista investoinneista. Karviatalon käyttöaste on hyvä ja kuntosalin aktiivikäyttäjiä on edelleen 380. Terveyskioskista saa liikuntaneuvonnan palveluja ja liikuntavälineitä lainaksi. – Lisäksi lähiliikuntapaikan rakentaminen yhtenäiskoulun pihaan viime kesänä on liikuttanut laajasti kaikkia kuntalaisia. Liikkuva koulussa toiminnallinen piha on monipuolistanut liikuntatuntien lajikirjoa, käyttömahdollisuuksia sekä innostanut ja lisännyt välituntiliikuntaa. Joko kuntalaisten liikkuminen näkyy terveystilastoissa? – Euroiksi vaikutuksia on vaikea pukea, kun ei ole nähtävissä sitä tietä, että mitään ei olisi tehty. Karvian väestön keski-ikä oli 49,4 vuotta vuoden 2016 lopussa, joka ylittää koko maan kaikkien asukkaiden keski-iän noin seitsemällä vuodella ja Satakunnan noin neljällä vuodella. Diabetesta ja muita kansantauteja esiintyy kunnassa paljon. Ovatko eri lajien harrastajamäärät kasvaneet? – Harrastajamäärät, liikuntaryhmät ja lajikirjo ovat kasvaneet. Hyvät olosuhteet ja liikuntapaikat lisäävät käyttöastetta. Maksuttomat liikuntapaikat ja liikuntaneuvonta kannustavat sekä lisäävät liikuntapalvelujen kysyntää Miten aiotaan tämä hyvä tilanne pitää jatkossa yllä? – Pidetään hyvät suhteet verkostoihin, yhteistyökumppaneihin ja kuntalaisiin, jotka arvostavat yhteisöllistä, vuorovaikutteista ja osallistuvaa toimintaa. Kolmannen sektorin toimijoissa on valtava voimavara, talkoovoima, osaaminen ja tietotaito. Kuntalaiset ja kunta yhdessä luovat kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin. Onko uusia ideoita ja ajatuksia kehitteillä tulevaisuutta ajatellen? – Haluamme vahvistaa perhe- ja luontoliikunnan edellytyksiä sekä kehittää liikuntamatkailua ja pyöräilyä uudelle tasolle. Luovuudelle annetaan aina tilaa sekä sydämen palo ja into takaavat, että aina syntyy jotain uutta ja innovatiivista. Mitä olette oppineet tällä matkalla? – Kunnissa harvoin ymmärretään, mitä on investointi hyvinvointiin ja terveyteen. Usein terveyden edistäminen ja vapaa-aikatoimen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa organisoimat ehkäisevät palvelut tulkitaan kulutusmenoksi, vaikka ne ovat luonteeltaan kilpailukykyinvestointeja. – Ennaltaehkäisevän terveysliikuntaan, toimintakykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan toimintaan sekä vapaa-ajanpalveluihin panostaminen tuo todistettavasti kustannussäästöjä. – Säästöt syntyvät pitkällä aikavälillä elämänlaadun, työkyvyn parantumisessa ja sairastavuuden vähenemisessä. " On vaatinut melkoista jääräpäisyyttä todistaa, että sairauksien ennaltaehkäisy, syrjäytyneen nuoren tukeminen ja ohjaaminen harrastuksiin sekä kuntalaisten elämänlaadun ja -hallinnan parantaminen on aina halvempaa ja järkevämpää kuin seurauksien hoito. Sirpa Ala-Rämi Liikuntasihteeri