Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit

Opinto-ohjaajat ymmällään – osa nuorista ei osaa unelmoida

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen päättyy tiistaina. Yläkoulun opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli murrosikää elävien nuorten ihmisten elämässä. Heidän työllään saattaa olla ratkaiseva vaikutus siihen, mihin suuntaan nuori askeleensa ottaa. Koska nykyään eletään jatkuvan muutoksen keskellä, ei valittu opintolinja kuitenkaan ole aivan yhtä kohtalokas kuin entisaikaan. –Nykyään ammatit muuttuvat niin kovaa vauhtia, että harva ihminen saa koko elämäänsä samassa ammatissa työskennellä. Opintopolutkin ovat entistä yksilöllisempiä. Ihmisillä on nykyään monia mahdollisuuksia vaihtaa alaa ja jatkaa opintoja, Pohjanlinnan koulun opinto-ohjaajat Sinikka Hauta-Heikkilä ja Sari Mäkelä toteavat. Tästä syystä opinto-ohjaajat eivät koe vastuun taakkaansa liian painavana. Liiallisen murehtimisen sijaan he pyrkivät kannustamaan oppilaita ja antamaan siivet heidän unelmilleen. Ensimmäinen askel on auttaa oppilasta löytämään se oma unelma. –Joidenkin nuorten on vaikea keksiä unelmia ja tavoitteita. He sanovat, että heillä on jo kaikkea, ja he ovat ihan tyytyväisiä elämäänsä. Siinä onkin hankalaa alkaa miettimään sitä tulevaisuuden uraa, opinto-ohjaajat toteavat. Opinto-ohjaajat pyrkivät keskustelemalla saamaan nuorten omat ajatukset käyntiin. –Asetamme nuorten eteen sen tarjottimen, mitä kaikkia vaihtoehtoja on olemassa. Samalla yritämme auttaa heitä kehittämään omaa itsetuntemustaan, jonka avulla he voisivat kuvitella itsensä jossain tietyssä ammatissa. Itsearviointien ja kaveripeilausten avulla he alkavat oppia tuntemaan itseään. Tietysti joukossa on aina oppilaita, joille oma uravalinta on aivan selvä alusta lähtien. Heidän mielestään on tärkeää, että nuorilla on unelmia ja tavoitteita. –Unelmat auttavat jaksamaan arjessa. Jos elämä tuntuu välillä tylsältä, silloin voi katsoa pidemmälle ja selvitä helpommin vaikeidenkin aikojen yli. Työssä harjoittelussa he pääsevät sitten käytännössä kokeilemaan, miten työpaikoilla toimitaan, Sari Mäkelä pohtii. Opinto-ohjaajien tarjoamat ratkaisut ovat aina yksilöllisiä. –Oppitunneilla puhutaan opiskelutekniikoista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä. Lisäksi jokaisen oppilaan kanssa käydään yksilölliset ohjauskeskustelut. Valinnat tehdään yksilöllisesti oppilaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yläkoulun aikana nuori kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia. Tulevaisuuden suunnitelmatkin kokevat usein melkoisia muutoksia. –Peruskoulun päättyessä suunnitelma saattaa olla aivan toinen kuin nuori seitsemännellä luokalla ajatteli. Yläkoulussa otetaan isoja askelia, he toteavat. Opinto-ohjaajat pitävät tärkeänä sitä, että kaikki oppilaat jatkavat opintojaan peruskoulun jälkeen. –On tärkeää pitää kiinni kaikista nuorista. Onneksi Valma-koulutus on jälleen otettu käyttöön. Jos nuori ei ole päässyt ammattikoulutukseen, hän pääsee kuitenkin kokeilemaan opiskelua ja pystyy korottamaan arvosanojaan ilman, että hänen lähtöpisteensä laskevat. Tämä antaa uuden mahdollisuuden oppilaille, jotka uhkaavat pudota koulutuksen ulkopuolelle. Apunamme on myös etsivä nuorisotyö. He huolehtivat nuorista, jotka eivät peruskoulun jälkeen ole löytäneet itselleen sopivaa opiskelupaikkaa. Pohjanlinnan 350 oppilaan koulussa yli puolet oppilaista valitsee ammatillisen koulutuksen. –Suhde on suurin piirtein 60–40. Lisäksi tarjolla ovat yhdistelmäopinnot, jolloin ammattiin opiskeleva nuori voi samalla suorittaa lukion. Täällä Kankaanpäässä opiskelu on järjestetty siinä mielessä hienosti, että täällä molemmat opinnot pystyy suorittamaan päiväaikaan. Tämän takia täällä käy oppilaita Poristakin. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin päättyy tiistaina 13. maaliskuuta. Voit hakea yhteishaussa, jos saat perusopetuksen päättötodistuksen tänä keväänä, tai olet saanut sen jo aiemmin. Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 28. maaliskuuta. Tammikuusta alkaen ammatilliseen koulutukseen on voinut hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.