Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit

Vanhainkoti muuttui riskikohteeksi – kunta myi rakennuksen yksityiselle

JÄMIJÄRVI Jämijärven vanhainkoti on kohta historiaa. Kunnanvaltuusto myi sen yksimielisellä päätöksellä Attendo Oy:lle 600 000 eurolla. Attendo rakentaa nykyisen vanhainkodin läheisyyteen uuden 30-paikkaisen nykyajan vaatimukset täyttävän hoivakodin, joka valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Jämijärven kunnanjohtajan Kirsi Virtasen mukaan on tärkeää, että vanhusten asumispaikat säilyvät Jämijärvellä. Kaupalla varmistetaan myös vanhainkodin henkilökunnan työpaikat. –Keskustelimme vanhainkodin myymisestä toisenkin palvelun tuottajan kanssa, mutta Attendon tarjous oli selkeästi parempi. Kirsi Virtanen pitää myös hyvänä sitä, että vanhainkodin asukkaiden ei tarvitse muuttaa uuden hoivakodin rakentamisen vuoksi väliaikaistiloihin, sillä nykyinen vanhainkoti palvelee asukkaita siihen saakka kunnes uusi hoivakoti valmistuu. Kirsi Virtasen mukaan kunnassa ei haluttu jäädä odottamaan mitä maakuntauudistuksen jälkeen tapahtuu, sillä toimintoja todennäköisesti keskistetään isompiin asutuskeskuksiin. –Valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan Jämijärven vanhainkodilla on erittäin suuri todennäköisyys jäädä käyttämättä tai sille olisi vaikeaa löytää vaihtoehtoista käyttötarkoitusta ja ostajaa. Valtioneuvoston tekemän kiinteistöriskikartoituksen perusteella tilanne ei ole herkullinen pienissä maaseutumaisissa kunnissa, joissa väestö vanhenee ja vähenee. –Valtioneuvosto teetti selvitysraportin kuntien kiinteistöriskeistä sote-uudistuksessa. Raportin mukaan riskit ovat liian suuret, että rakennukselle ei löydy enää käyttöä tai mahdollista uutta ostajaa sen jälkeen kun takuuvuokra-aika on loppunut. Jämijärven keskustassa Kotimäentien varressa sijaitsevassa nykyisessä vanhainkodissa on 26 paikkaa. Kunnanjohtajan mukaan rakennuksessa ei ole mitään vikaa, sillä kunnan tekninen toimi on huolehtinut siitä hyvin. Vanhainkoti olisi vaatinut kuitenkin lähimmän kymmenen vuoden sisällä perusteellisen peruskorjauksen. –Vanhainkodin tilat ovat teknisesti ottaen kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta ongelmana on tilamitoitus. Vanhainkodin huoneista suurin osa on 11–14 neliötä ja vain muutama on 16 neliön huoneita. Lisäksi hygieniatilat ovat kahden huoneen yhteisiä ja osa pinta-alaltaan nykyajan vaatimuksiin nähden aivan liian pieniä. Nykyajan vaatimusten mukaan perusperiaatteena on se, että jokaisella asukkaalla on oma huone. Suositeltavana pidetään, että huone on vähintään 15 neliötä ja sen yhteydessä on oma noin 4–5 neliön hygieniatila. Aviopareille pitää huoneen olla vähintään 20 neliötä. Jämijärven vanhusneuvosto käsitteli vanhainkodin myyntiä aikaisemmin keväällä. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Miia Sjöman toteaa, että he eivät ota kantaa siihen onko päätös oikea vai väärä. He eivät myöskään tee mitään ehdotuksia. –Kunta halusi ottaa meidät mukaan jo asiaa valmistelevaan iltakouluun ja kunnanjohtaja kävi esittelemässä vanhainkodin suunnitelmia vanhusneuvostolle. Arvioimme vanhainkodin tulevaisuutta vain vanhusten näkökulmasta eikä yhtään kunnan talouden tai työntekijöiden kannalta. Sjömanin mukaan vanhusneuvosten pelko on se, että Jämijärven palvelut karkaavat. –Nyt Jämijärvelle tulee yritys, jonka intressinä on ylläpitää omaa yritystoimintaa. Sotesta ei tiedetä yhtään mitään. Miia Sjömanin mukaan vanhusneuvosto ei halua, että vanhukset joutuisivat muuttamaan pois omasta kylästä, koska silloin heidän tukiverkkonsa ei olisi lähellä. Jämijärven kunta myy Kotimäentien varressa sijaitsevan vanhainkodin Attendo Oy:lle. Nykyinen vanhainkoti valmistui 1985. Sitä ennen jämijärveläiset vanhukset hoidettiin Ikaalisissa. Nykyisessä vanhainkodissa on 26 paikkaa. Uusi yksityinen 30-paikkainen hoivakoti valmistuu 2019 loppuun mennessä. Jämijärven kunta on sitoutunut purkamaan nykyisen vanhainkodin.