Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit

Jämijärvi sai avilta näpäytyksen

JÄMIJÄRVI Kunnanvaltuutettu Erkki Rudenberg (ps.) kanteli vuosi sitten Lounais-Suomen aluehallintovirastoon useista asioista. Kaiken kaikkiaan kahdeksan kohtaisessa kantelussa mielenkiintoisin tapaus on heti ensimmäisenä, missä Rudenberg kantelee edellisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan Matti Leppihalmeen (kesk.) jääviyttä olla käsittelemässä Jämin hiihtotunneli Oy:lle myönnettävää 60 000 euron lainaa 9. marraskuuta 2015 sekä 27. kesäkuuta 2016, jolloin kunnanhallitus käsitteli 25 000 euron avustuksen myöntämistä hiihtotunnelille. Rudenbergin mukaan Leppihalme oli käsittelemässä asiaa. Hän liitti kanteluunsa mukaan kyseessä olevien kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat. Kunnan vastineessa kerrotaan kuitenkin Leppihalmeen jäävänneen itsensä, vaikka pöytäkirjaan ei sitä merkittykään. Vastineessa on myös silloisen kunnanhallituksen puheenjohtajan Anneli Kujansuun (kesk.) lausunto, minkä mukaan Leppihalme olisi poistunut kokouksesta käsittelyn ajaksi. Myös silloisen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan Antero Karppisen (kesk.) muistikuva kyseisestä kokouksesta on, että Leppihalme olisi poistunut kokouksesta ja hän olisi johtanut asian käsittelyä. Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjan pitäjä ei kuitenkaan merkannut asiaa kokouksen pöytäkirjaan, eikä asiaa huomattu myöskään kokouspöytäkirjan tarkastuksissa. Aluehallintoviraston mukaan Leppihalmeen ei olisi tarvinnut jäävät itseään Jämin Hiihtotunneli Oy:tä koskevissa asioissa, vaikka hän Rudenbergin kantelun mukaan olikin päätöksien aikaa tiiviissä yhteistyössä Voitto Vuoren kanssa, jolla puolestaan on yritystensä kautta hyötynäkökulma myös Jämin hiihtotunneliin. Ratkaisussaan aluehallintovirasto muistuttaa kuntaa, että pöytäkirjojen pitää olla luotettavia. Vaikka kunta onkin antanut aluehallintovirastolle kattavan lausunnon kokouksen kulusta, se ei ole kuitenkaan korjannut pöytäkirjoja hallintolain vastaamalla tavalla. Tällä tavoin asiassa jää edelleen epäselväksi kokouksen kulku. Internetissä olevia pöytäkirjoja ei ole vieläkään korjattu, vaikka aluehallintoviraston ratkaisu tehtiin jo huhtikuun puolivälissä. Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että aluehallintovirastolle annettavissa lausunnoissa on pysyttävä totuudessa. Samalla kun Rudenberg kanteli Leppihalmeen jääviyttä hiihtotunneliasiassa, hän kanteli myös Leppihalmeen jääviyttä päätettäessä PS Liiku Oy:lle. Aluehallintoviraston mukaan Leppihalmeen ei tarvitse jäävätä itseään PS Liiku Oy:tä koskevissa asioissa. Rudenberg kanteli myös aluearkkitehti Ilmari Mattila n esteellisyyttä toimia PS Liiku Oy:tä koskevissa asioissa sekä Mattilan saamista palkkioista. Perusteena Rudenberg käytti sitä, että Mattila on aisoiden käsittelyn aikaan ollut Reima Country Center Matkailuyhdistys Ry:n jäsen. Aluehallintoviraston mukaan Mattilalla ei ole sellaisia esteellisyyksiä, joiden mukaan hän ei olisi voinut toimia PS Liiku Oy:tä koskevissa asioissa. Myöskään Mattilan palkkioista ei löytynyt epäselvyyksiä. Rudenberg kanteli myös tiedonsaannin hitaudesta. Hän oli pyytänyt kunnanvaltuuston kokouksessa huhtikuussa 2016 selvitystä, miten paljon Jämikeskukseen on yhteensä käytetty kunnan rahaa. Tuolloin voimassa olleen kuntalain mukaan kunnan virkamiesten olisi toimitettava luottamushenkilön pyytämät tiedot, elleivät asiat ole salassa pidettäviä. Vuotta myöhemmin, toukokuussa 2017 kunnanhallituksen tekemän selvityksen mukaan Rudenbergille ei ollut toimitettu hänen pyytämiään tietoja. Aluehallintavirasto katsoo, että kunta ei ole toimittanut Rudenbergille hänen pyytämiään tietoja kohtuullisessa ajassa.