Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Verotiedot

Käpylänpuiston harvennukset puhuttavat – puuta kaatui turhan paljon

Käpylän alueella sijaitsevaa Käpylänpuistoa harvennettiin menneen talven aikana. Lähivirkistysalueeksi asemakaavassa määrätty alue on myös osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla on kulttuuriympäristöllisiä ja taajamakuvallisia arvoja. Asemakaavassa määrätään myös, että alueella pitää ottaa huomioon liito-oravien elinolosuhteet. Kankaanpään kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, minkälaista viestiä kaupungin suuntaan on harvennuksista tullut? –Harvennuksista on ollut vastuussa kaupungin tekninen puoli joille kuuluu puistometsien hoidot, mutta toki meillekin päin on tullut paljon palautetta asian tiimoilta. Todennäköisesti käymmekin aiheesta keskustelua tiistai-illan kaupunkisuunnittelulautakunnassa, koska meille on tullut todella paljon negatiivista palautetta asian tiimoilta. Mihin kritiikki on erityisesti suuntautunut? –Käpylänpuistoa on pidetty ikimetsätyyppisenä, ja se on mielletty hyväksi ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Ihmisten mielestä aluetta on nyt harvennettu liikaa ja se on menettänyt osan virkistysarvoistaan. Luonnonympäristöjen arvostus on selvästi kasvanut kuntalaisten piirissä viimeisien vuosien aikana. Tämänkaltaisilla alueilla on suuri arvo ihmisille. Miten harvennukset sitten onnistuivat? –Tässä kohtaa voidaan todeta, että alueen harvennuksissa kävi työtapaturma. Aluetta harvennettiin enemmän, mitä piti. Metsureiden toimeksiannon yhteydessä olisi pitänyt olla tarkempi ja ohjata työtä. Monesti metsurit tekevät normaaleja harvennushakkuita, ja heillä on tietty tapa hoitaa niitä. Ne käytännöt eivät sovellu suoraa tämän kaltaisiin puistometsiin. Esimerkiksi tämän kaltaisissa paikoissa, mitä Käpylänpuistokin on, olisi hyvä että harvennustöiden tukena olisi myös asiantuntija, joka kertoisi mistä voidaan harventaa. Kyseisen puiston alueella asemakaavaan on merkitty rajoitteita esimerkiksi liito-oravien elinoloja koskien. Käpylä on tunnetusti liito-orava-aluetta, onko alueen harvennuksella vaikutusta niihin? –Luontokartoittaja kävi meidän yksikön toimesta tarkistamassa alueen liito-oravatilannetta yhteen toiseen kaavaan liittyen, ja hän sanoi että tilanne näyttää aika huonolta Käpylän alueen liito-oravapopulaation kannalta.