Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Blogit Live

Tilinpäätös sai valtuuston siunauksen

JÄMIJÄRVI Jämijärven kunnan tilinpäätös sai valtuuston siunauksen ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille myönnettiin viime vuoden tilikaudelta vastuuvapaus. Kunnan tulos oli 53 000 euroa tappiollinen, kun edellisvuonna tappiota tuli 799 000 euroa. Kunnan kumulatiivinen alijäämä oli viime vuonna 1,94 miljoonaa euroa, eli 1040 euroa asukasta kohden. PoSan ja sairaanhoitopiirin menot pienenivät yhteensä 89 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 56,75 prosenttia ja omavaraisuusaste 18,8 prosenttia. Kunnan lainamäärä vuoden lopussa oli noin 5, 9 miljoonaa euroa eli 3 147 euroa asukkaalta. Lukujen valossa kunta on kantokykyynsä nähden hyvin velkainen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todettiin, että talouden tasapainotus ei ole toteutunut suunnitelmallisesti. Lautakunta velvoitti kunnanhallituksen tekemään valtuustolle suunnitelman alijäämien kattamiseksi. Samalla tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus kiinnittää riittävästi huomiota johtamiseen ja kehittämiseen sekä koko työyhteisön hyvinvointiin. Hyppytorni saa viimeisen sinetin Jämijärvellä pitkään vaiheessa ollut vanhan hyppytornin kohtalo on viimein sinetöity. Uimahyppytornin rakenteet poistetaan vuoden 2019 alussa. Terveysviranomaiset ovat huomauttaneet rakennelmasta vuodesta 2008 lähtien, eikä kunta ole voinut osoittaa järvestä uimarantaa, koska hyppytornia ei ole poistettu. Tekninen lautakunta kilpailuttaa rakenteiden poistamisen. Rakenteet poistetaan ja uimaranta puhdistetaan ensi vuoden alussa. Jämijärvi ei muuta vanhoja pöytäkirjoja Kunnanhallitus ei katso aiheelliseksi korjata vanhoja kunnanvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoja, joiden kirjaamisesta ja tarkastamisesta Aluehallintovirasto (avi) huomautti Jämijärveä. Kokoukset käsittelivät Jämin Hiihtotunneli Oy:n lainaa ja avustusta vuosina 2015 ja 2016. Päätöstä olla korjaamatta kohtia perustellaan sillä, että korjaukset eivät ole aiheellisia, koska niillä ei ole suurempaa asiallista merkitystä. –Kävimme aiheesta keskustelua ja totesimme, että pöytäkirjojen oikeellisuuteen pitää kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota. Mutta emme nähneet tarpeelliseksi korjata näitä muutaman vuoden vanhoja asioita, joilla ei ole suurempaa vaikutusta päätöksiin, pykälän esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toiminut kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Satu Jokela (kesk.) sanoo. Matti Leppihalme (kesk.), Antero Karppinen (kesk.) ja kunnanjohtaja Kirsi Virtanen jääväsivät itsensä keskustelusta ja poistuivat keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Jarkko Ambrusin