Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Verotiedot

Puukaupan miljoonaviikot tuovat töitä kaikille

POMARKKU Metsänomistajat ja heidän edustajansa ovat tyytyväisiä, kun puukauppa käy hyvin. Puun korjuu on käynyt kiivaana. Metsänhoitoyhdistys Karhun metsä- ja tieasiantuntija Timo Väisänen pitää kuivaa kesää toisaalta hyvänä puun korjuulle. Riskinä on ollut metsäpalot koneiden telaketjujen aiheuttamina. –Kuivuus helpottaa korjuuta, sillä kuivat tierungot kantavat raskaita puurekkoja hyvin. On ollut hienoa ajaa puuta pois, kun tiet eivät mene rekkojen painon takia pilalle. Koneet ovat tehneet hakkuita alueilla, joihin ei huonojen ja kosteiden säiden aikaan pääse, Väisänen toteaa. Poikkeuksellinen sää on säästänyt metsäteollisuuden korjuukuluja. Metsänhoitopuolella metsureiden työntekoa on haitannut poikkeuksellisen lämmin sää. Puunkuljettajien täydentävälle työvoimalle on hyvän sään aikaan paljonkin kysyntää. Pyöreä puu eli niin sanottu jalostettava puu on parhaimmissa hinnoissa pitkiin aikoihin. –Puun hyvä menekki tietää sitä, että tulee metsän omistajille maakuntaan rahaa ja työtä. Koko verkosto pyörii täysillä ja puuta korjataan nyt, kun sää sallii. –Kuusisahatavaran menekki on hyvä ja sitä viedään runsaasti ulkomaille. Erityisesti Kiinaan ja Japaniin Väisänen kertoo. Puun hinnan taso tukin osalta on Väisäsen mukaan tällä hetkellä hyvä ja metsänomistajat ovat tyytyväisiä puun noususuhdanteesta. Uusia metsänomistajia tulee aika ajoin ja vanhat omistajat hankkivat itselleen lisää maata. –Jos myyjiä vain on, niin ostajia löytyy aina, Väisänen kertoo. Puuta kaadetaan Suomessa ympäri vuoden ja hakkuut porrastetaan kysynnän mukaan tiettyihin kausiin. Avohakkuiden aikaan vanha puusto kaadetaan ja istutetaan uusia tilalle. –Metsikkö istutetaan, käsitellään raivaussahalla, perataan ja sen jälkeen on kaksi harvennusta 80 vuoden kiertoajalla. Harvennushakkuut painottuvat Väisäsen mukaan voimallisesti talviaikaan, perinteiseen puunkorjuuaikaan. –Silloin päästään vähimmillä vaurioilla, esimerkiksi kuusensienivaurioita ei silloin tule, kun niitä ei pöllyä ilmassa, Väisänen kertoo. Kesäkorjuiden aikaan keskitytään pääasiallisesti mäntykohtaisten kohteiden harvennuksiin. Talvella keskitytään kuusten ja koivujen kaatoon. –Se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, koska teollisuus tarvitsee tuoretta kuusikuitua ympäri vuoden, Väisänen toteaa. Perinteiset lajit, kuten kuusi, mänty ja koivu ovat Suomen puumarkkinoiden kivijalka. Kuitupuusta valmistetaan kaikenlaista pakkausmateriaalia, kuten kartonkia ja lehtipaperia. Kuusikuitua käytetään perinteisesti paperin valmistukseen sekä myös selluksi. Kuusen kaikki osat hyödynnetään tarkkaan. –Kuusikohteissa poimitaan myös oksat latvat energiaksi. Metsänhoitoyhdistys Karhu on metsänomistajien etujärjestö, jonka toimialueisiin kuuluvat Satakunnan alueella Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi, Siikainen, Pori, Nakkila ja Pomarkku. Yhdistys huolehtii metsän hakkuumahdollisuuksista, hoitotarpeista ja luonnon hoidosta. Yhdistyksen perustehtävä on auttaa jäseniään kaikissa metsään liittyvissä asioissa. Yhdistys valvoo omistajien etuja, tiedottamista ja sitä, että omistaja saa parhaan mahdollisen tuoton kohteestaan. –Tiedotamme metsän omistajia metsän hoidon tärkeydestä. Metsänomistajien elintaso ei Väisäsen mukaan riipu metsän tuottavuudesta niin paljoa kuin aiemmin. Omistajat ovat nykyisin hyvissä ammateissa ja metsän omistus on lisäelinkeino. Puukaupassa käytettävä puutavara jaetaan tukkeihin, pikkutukkeihin, sahakuituun, erikoispuuhun, kuitupuuhun, kotitarvikepuuhun, muuhun raakapuuhun ja metsäenergiapuuhun. Kuusitavaran menekki on suomalaisista puutuotteista kaikkein suurin. Kuiva kesä on tehnyt puun kaadosta erityisen helppoa tänä vuonna. Puunkorjuukohteita on ollut teiden hyvän kunnon vuoksi laajemmalla alueella kuin aikaisemmin. "On ollut hienoa ajaa puuta pois, kun tiet eivät mene rekkojen painon takia pilalle. Timo Väisänen Metsä- ja tieasiantuntija