Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Sorsalintujen metsästys käynnistyy huomenna

Sorsalintujen metsästys alkaa maanantaina 20. elokuuta. Metsästyskauden alkaessa Bird Life Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat, ettei taantuvia lajeja pidä metsästää. BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivasen mukaan linnun vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyksessä kannattaa keskittyä vesilintuihin, joiden kanta on runsas ja elinvoimainen. Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt Suomessa suuresti 2000-luvulla. Osa lajeista on nykyään uhanalaisia. Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo ovat vaarantuneita. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty kolmen vuoden ajan. Alli on silmälläpidettävä laji, ja sen metsästys on kielletty sisämaassa. Sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat pitkällä aikavälillä olleet vakaat. Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat laskivat hieman, mutta poikasten määrä oli viime vuosia parempi. Sen sijaan esimerkiksi haapanan poikasten määrä jäi seurantahistorian alhaisimmaksi. Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen toivoo, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota lajin tunnistamiseen ennen ampumista. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on suositeltavaa. Metsästäjäliitto ja BirdLife ovat julkaisseet oppaan, joka esittelee vähentyneiden sorsalintujen tärkeimmät tuntomerkit.