Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit

Autojen ensirekisteröinnit kasvussa koko Suomessa, mutta ei Satakunnassa – Maakunnassa körötellään lähes koko Suomen vanhimmalla autokannalla

Autojen ensirekisteröinti oli koko maan mittapuulla nousussa vuonna 2018. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna koko maassa 120 499 kappaletta, joka on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Satakunnassa trendi on kuitenkin täysin päinvastainen. Henkilöautoja rekisteröitiin lähes 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pudotusta ensirekisteröinteihin tuli peräti 5 prosenttia. Satakunnan heikot luvut heijastelevat myös henkilöautojen keski-ikään. Satakunnassa ajetaan lähes koko maan vanhimmilla autoilla: henkilöautokannan keski-ikä on 13,7 vuotta, joka on sama kuin Kainuussa. Vuoden 2017 tilaston mukaan vain Pohjois-Karjalassa (13,9 vuotta) autot ovat vanhempia kuin Satakunnassa. Nuorimmat autot löytyvät Uudeltamaalta (9,9 vuotta). Juttu jatkuu taulukon jälkeen Kasvu jatkuu, mutta vain maltillisesti Autoalan tiedotuskeskuksen tekemän ennusteen mukaan henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvavat myös vuonna 2019, mutta vain 0,4 prosentilla. Vuonna 2018 uusien autojen kysyntää piristi etenkin romutuspalkkio. Sama kokemus on myös vuodelta 2015, jolloin tehty kokeilu osoitti, että palkkion hyödyntäjien joukossa oli paljon sellaisia uuden auton ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota päätyneet uuden auton hankintaan. Romutuspalkkion on arvioitu lisänneen uusien autojen myyntiä 4 000–5 000 autolla. Henkilöautoja on vuonna 2019 arvioitu ensirekisteröitävän 121 000. Paketti- ja pienten kuorma-autojen kysyntä oli viime vuonna kovalla tasolla. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Pakettiautojen kysynnän kasvun taustalla on aiempaa nopeammin kasvanut talouskehitys ja yritysten luottamuksen kasvu sekä parantuneet autojen rahoitusmahdollisuudet. Talouskasvu tukee yritysten kuljetuskalustohankintoja, ja yrityksillä on edelleen tarve uusia ja mahdollisuus investoida kalustoon. Pakettiautojen vuoden 2019 ensirekisteröintimääräksi on arvioitu 15 500. Koska pakettiautoja on viime vuosina rekisteröity huomattavasti aiempia vuosia enemmän, pakettiautojen vaihtoautomarkkina ja kysynnän kasvu ovat tasaantumassa. Tälle vuodelle ennakoitu ensirekisteröintien määrä on pakettiautoilla edelleen korkealla tasolla. Raskaiden ajoneuvojen vuoden 2019 ennusteet on koottu talouskehitystä kuvaavien ennusteiden, kannan kehityksen sekä kuorma- ja linja-autoalan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu pysyvän noin 2 850 ajoneuvossa. Kuorma-autojen kysyntää pitävät korkealla hyvät talousnäkymät ja yritysten kasvava luottamus talouden kehitykseen. Suurempien kuorma-autojen myynnin ennakoidaan pysyvän ennallaan ja linja-autojen kaupan taas piristyvän. Tämän takana ovat vuodelle 2019 suunnitellut kaupunkiliikenteen kilpailutukset. Lähde: Autoalan tiedotuskeskus