Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Melu lopettaa linnun laulun

KANKAANPÄÄ Monissa lähteissä kerrotaan, miten yksi lintu riittää tekemään valtavaa tuhoa hävittäjälle. Linnun kerrotaan kykenevän jopa pudottamaan koneen maahan. Vaan miten on, voiko hävittäjä aiheuttaa yhtä suurta tuhoa lintupopulaatioille? Lähiaikoina on tehty harjoituslentoja hävittäjillä myös Kankaanpään seudulla, ja monia kiinnostaa tietää, millainen vaikutus niiden aiheuttamalla äänellä on lintujen pesintään sekä lintujen omaan ääntelyyn. Alankomaissa toteutettiin vuonna 2006 tutkimus liikennemelun vaikutuksista eri eläinryhmien pesintätiheyteen. Lopputuloksena saatiin selville, että 55 prosentilla näistä eläinryhmistä pesintätiheys on kutistunut. Vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan ei ole osoitettavissa, että 3 000 – 8 000 auton päivittäinen ajo lintujen pesimäalueen ohitse vaikuttaa lajien pesintätiheyteen. Tosin yli 8 000 auton ajo voi jopa estää lintujen pesinnän puolen kilometrin etäisyydellä ajotiestä. Tutkimus tehtiin 80 kilometrin tuntivauhdista aiheutuvan melun perusteella. Syitä pesimätiheyden pienenemiseen metelialueilla on esitetty olevan kaksi. Ensiksi pitkäkestoinen melu peittää lintujen oman ääntelyn. Toiseksi linnut pyrkivät välttämään metelialuetta sen stressivaikutusten vuoksi. Tutkimukset koskevat avomaalintuja. Yhtä suuria vaikutuksia liikennemelun ei ole kuitenkaan osoitettu tuottavan metsälinnuille. Todennäköisesti vaikutukset ovat kuitenkin lähes samanlaiset. Näissä kahdessa tutkimuksessa siis osoitettiin lintujen pesimisen häiriytyvän pitkäkestoisesta melusta. Hävittäjäharjoituksista koituva ääni on satunnaista ja lyhytkestoista, joten sillä ei todennäköisesti ole tämän perusteella yhtä radikaaleja vaikutuksia. Toisaalta on havaittu lentokoneen ylilennon saavan linnut lopettamaan laulunsa joksikin aikaa.