Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Verotiedot

Metsäpeuroja palautetaan luontoon Lauhavuoren ja Seitsemisen maastoihin

MetsäpeuraLIFE-hankkeessa on nyt vaihe, että rakennettujen totutusaitojen sisäpuolella on Lauhanvuoressa 20 ja Seitsemisessä 19 metsäpeuraa. Viime kuussa Lauhanvuorelta päästettiin jo ensimmäiset neljä peuraa vapauteen. Palautusistutusten lisäksi hankkeessa toteutetaan metsäpeurakannan kehittymistä tukevia toimenpiteitä sekä seurataan kannan kehitystä. Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja kertoi, että idea metsäpeurojen palauttamisesta eteläisen Suomenselän alueelle on ollut jo kauan vireillä. Tarkempien selvitysten jälkeen Lauhanvuoren ja Seitsemisen alueet valittiin. Aitaukset rakennettiin ja ensimmäiset eläimet tuotiin alueille vuonna 2017. Aidatulla alueella on kameroita ja tarhanhoitaja käy lähes päivittäin alueella hoitamassa ruokintaa. Valituiksi aidatuiksi alueiksi tulivat myös maa-alueet missä oli luonnonvettä tarjolla. – Jo päästettyjäkin peuroja seurataan valvonnan keinoin missä ne kulkevat. Ne ovat tähän saakka pysyneet vielä aika lähellä totutustarhaa ja niiden tekemät lenkkinsä ovat olleet muutaman kilometrin luokkaa lukuun ottamatta yhtä isompaa lenkkiä. Seitsemisestä ei ole vielä päästetty eläimiä vapaalle jalalle ja Lauhanvuorella uusien metsäpeurojen vapauttaminen on vielä keskustelun alla, koska Lauhanvuoren alue kuuluu nykyisin susien reviiriin. – Jossakin vaiheessa eläimiä pitää kuitenkin päästää totutustarhasta pois, koska niiden määrä aitauksissakin tulee liian suureksi niiden lisäännyttyä. Totutustarhaan tuodaan myös eläintarhoista joitain peuroja, jotta metsäpeurojen tuleva kanta olisi mahdollisimman monipuolinen. – On tarkoitus, että vuonna 2022 aidat päästäisiin purkamaan ja kaikki eläimet olisivat täysin vapaasti luonnossa, jatkoi Mykrä-Pohja. Metsäpeurahankkeen budjetti on noin viisi miljoonaa euroa, josta itse palautusistutuksen osuus on miljoona. Hankkeen kustannuksista 60 prosenttia tulee EU:sta tulevilla varoilla ja 40 prosenttia kerätään kansallisista varoista. Mykrä-Pohja kertoi, että metsäpeurahanke ei onneksi herättänyt juurikaan vastustusta paikallisten keskuudessa. – Peurat saattavat vapaudessaan kulkea hyvinkin kauas, mistä on esimerkkejä pohjoisemmasta Suomesta. Pieniä riskejä peurat voivat aiheuttaa esimerkiksi liikenteessä, mutta saatujen kokemusten perusteella laji ei aiheuta muihin eläinlajeihin verrattuna suurempia haittoja. "Peurat saattavat vapaudessaan kulkea hyvinkin kauas, mistä on esimerkkejä pohjoisemmasta Suomesta. Sakari Mykrä-Pohja