Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

30 vuotta vanhustyötä – ikuiseksi opiskelijaksi itseään kuvaileva Riitta Tähtinen oli ensimmäisiä Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneita geronomeja

63-vuotias geronomi Riitta Tähtinen tuntee opiskelleensa lähes koko elämänsä. – Olen opiskellut kehittyäkseni ja kehittääkseni vanhustyötä sekä kyetäkseni paremmin neuvomaan ikäihmisiä ja heidän läheisiään, Tähtinen korostaa. Parhaillaan Tähtinen kouluttautuu ammatilliseksi opettajaksi toimiakseen tuntiopettajana jäätyään ensi vuonna eläkkeelle. Hän ajattelee myös luennoivansa ja tekevänsä vapaaehtoistyötä. – Haluaisin käydä ulkona ikäihmisten kanssa, olla heille juttuseurana ja lukea heidän kanssaan lehtiä. Tähtinen kouluttautui nuorena lastenhoitajaksi, ja työskenneltyään seitsemän vuotta perhepäivähoitajana hän halusi uusia haasteita. Hän lähti opiskelemaan perushoitajaksi, minkä myötä meni töihin vuodeosastolle. – Kun oma isäni sairastui muistisairauteen, palasin koulun penkille valmistuakseni muistihoitajaksi, Tähtinen muistelee. Muistihoitajana Tähtinen alkoi vähitellen kaivata lisää osaamista palvellakseen niin muistisairaita kuin heidän omaisiaan entistä paremmin. – Hain 53-vuotiaana Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2009 alkavaan geronomin koulutukseen. Geronomiopinnoissa Tähtinen ei ollut mielestään saanut riittävästi johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvää opetusta, joten valmistuttuaan haki niistä lisää oppia. Jaksoi hän vielä lukea vanhustyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnonkin. Opintojen myötä Tähtinen eteni ensiksi hoitotyöstä ja muistihoitajan tehtävistä kuntoutusohjaajaksi. Kun Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä alkoi vuonna 2013 käydä geriatri, Tähtinen valittiin hänen työpariksi geronomiksi. Geronomin työssä korostuvat arviointi, palveluohjaus ja neuvonta, mutta Tähtinen vastaa myös geriatrin vastaanottotoiminnasta lukuisine tehtävineen. Geronomi tukee ja neuvoo myös omaisia ja omaishoitajia. Mikä vanhustyössä motivoi Tähtistä 30 vuoden jälkeenkin niin, että hän ajattelee jatkavansa sen parissa vielä eläkkeelläkin? – Olen halunnut ja haluan auttaa ikäihmisiä. Olen huomannut, että aika huonosti ikäihmiset usein tietävät oikeuksistaan ja esimerkiksi niistä eduista, joita heille kuuluisi. Tahdon tukea myös ikäihmisiä hoitavia omaisia jaksamaan, Tähtinen miettii. Tähtinen on jäänyt kaipaamaan vanhustyöhön kodinhoitajan töitä. – He ottivat ikäihmisetkin mukaan askareisiin kuten siivoamiseen ja ruoanlaittoon. Nykyään vanhojen ihmisten on ostettava erikseen siivous ja ateriansa. Tähtinen lisää, että kodinhoitajilla oli aikaa työn ohessa myös jutella ikäihmisten kanssa. Nykyään vaikuttaa siltä, että niin kotihoidon työntekijät kuin kotihoidon asiakkaat pitävät kotihoidon käyntejä liian nopeina. Tähtinen on periaatteessa tyytyväinen Satakunnassa tarjottaviin vanhuspalveluihin. Toki aina on parantamisen varaakin. – Tällä hetkellä niin Satakunnassa kuin muuallakin omissa kodeissaan asuu paljon sellaisia ikäihmisiä, jotka eivät kuuluisi kotihoitoon. Siinä vaiheessa, kun kotona asuminen vähentää hyvinvointia, itse kukin on oletettavasti valmis muuttamaan palveluasuntoon. – Jos kotona asuminen ei jossain kohtaa vanhuudessa ole minulle enää mahdollista, tahtoisin muuttaa pieneen kodinomaiseen hoivakotiin. Tähtinen on laatinut itselleen hoitotestamentin ja kirjannut siihen myös hoivaansa koskevat toiveet ja tarpeet. – Hoitajat pääsevät paljon helpommalla, jos tietävät, mistä asukkaat pitävät ja eivät pidä. Syntynyt 1956 Kotoisin Jämijärveltä, asuu Kankaanpäässä Työskentelee Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymässä geronomina Jää eläkkeelle talvella 2020 Opiskellut viisi sosiaali- ja terveysalan tutkintoa