Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Ikäihmisten pitäisi välttää kontakteja, mutta monen luona käy päivittäin hoitaja – Näin vanhusten turvallisuutta suojellaan

Toimitukseen on tullut paljon huolestuneita yhteydenottoja koskien kotihoitoa koronaepidemian aikana. Kotihoidon asiakkaista moni on yli 70-vuotias ja kuuluu riskiryhmään. Kontaktit kotihoitajan kanssa voivat olla hyvinkin läheisiä, jos hoitaja esimerkiksi auttaa asiakasta peseytymään. Lisäksi sama kotihoitaja käy päivän aikana monen asiakkaan luona, joten lähikontakteja tulee useita. Kysyimme Porin perusturvalta 13 kysymystä siitä, miten kotihoidossa toimitaan koronan aikana. 1. Mitä kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä eri lailla kuin aiemmin koronavirusepidemian vuoksi? –Hygieniaan on kiinnitetty erityisesti huomiota. Työntekijät voivat halutessaan käyttää huivia työskennellessään oireettomien yli 70-vuotiaiden asiakkaiden kanssa. –Asiakkaita suojataan käyttämällä kirurgista suu-nenäsuojusta kaikkien hengitystieinfektion oireista kärsivien kohdalla. Käsihygieniaa on painotettu toiminnassa entisestään. –Työntekijät ovat saaneet ohjeita kokoontumisten suhteen. Myös asiakastyöskentely vähänkään sairaana on kielletty. –Valtiohallinto on ohjeistanut, että kotihoidossa samat hoitajat hoitaisivat mahdollisimman paljon samoja asiakkaita, ja jokaisen asiakkaan luona kävisi vain muutama hoitaja. Tätä emme pysty tällä hetkellä vielä hyvin toteuttamaan. – Porin perusturvan ohjeistuksia päivitetään jatkuvasti muuttuvien ohjeiden mukaan. Ohjeistuksemme pohjana käytetään STM:n, THL:n ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeita. 2. Riittääkö suojavarusteita kaikille? –Tällä näkymällä riittää, jos niitä käytetään oikein. 3. Ketkä ovat etusijalla suojavarusteiden käytössä, jos niitä ei riitä kaikille? –Sosiaali- ja terveysministeriö varmasti ohjeistaa tällaiset asiat tarvittaessa. 4. Milloin suojavarustepulaan saadaan helpotusta? –Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään ainoastaan silloin, kun tehdään toimenpiteitä, joissa on roiskevaara tai kun ollaan kontaktissa hengitystieinfektiota sairastavan kanssa. Muita potilaita tai asiakkaita hoidettaessa riittää, että huolehtii hyvästä käsihygieniasta. 5. Toimitukseen tulleen viestin mukaan kuumemittareita ei ole kotihoidon työntekijöillä tarpeeksi, vaikka tässä tilanteessa ne olisivat tärkeitä, kun koronan yksi oire on kuume. Pitääkö tämä paikkansa? –Useimmilla asiakkailla on oma kuumemittari. Kotihoidossa on myös kuumemittareita ja niitä hankitaan tarpeen mukaan lisää. 6. Tällä hetkellä ohjeistus on, että kotihoidon työntekijät käyttävät halutessaan omia huivejaan suojaamaan pisaratartunnalta, jos yli 70-vuotias asiakas ja työntekijä itse ovat oireettomia. Eikö tässä ole riski levittää virusta? Se voi tarttua myös oireettomalta henkilöltä ja huivit eivät ole kertakäyttöisiä kuten oikeat hengityssuojat. –Huivi nostetaan suun ja nenän eteen suojaksi asiakaskäynnin ja -kontaktin ajaksi. Huivi ei ole suojain, mutta se estää hieman pisaratartuntoja ja muistuttaa käyttäjäänsä olematta koskematta kasvoihin. 7. Pitääkö työntekijöiden pestä huivi joka päivä? –Huivi tulee pestä päivittäin. 8. Mitä kotihoidon asiakas tai tämän omainen voi tehdä, että kotihoitokäynnillä olisi mahdollisimman pieni riski koronavirustartuntaan? –Paras turva kotihoidon asiakkaille, kuten kaikille, on hyvä käsihygienia. 9. Voiko kotihoitokäyntien määrää vähentää, tai käyntejä hoitaa niin, että kotihoitaja ei lainkaan tulisi asuntoon sisälle? Millaisissa tapauksissa tämä olisi mahdollista? –Tarvittaessa voidaan arvioida kotihoidon palvelutarvetta yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Tärkeää on, että huolehditaan siitä, että apu on riittävä kotona selviytymiseen. Koska erityisesti yli 70-vuotiaiden tulee välttää kontakteja kaikkiin, voi terveydenhuollon ammattilainen olla myös inhimillinen turvallinen tuki ja ihmiskontakti. 10. Mitä tapahtuu, jos kotihoitaja sairastuu koronaan? Ilmoitetaanko siitä niille asiakkaille, joiden luona hän on käynyt? –Jos kotihoidon työntekijä sairastuu koronaan, niin hänen osaltaan tehdään kontaktien kartoitus ja kontakteille ilmoitetaan altistuksesta paljastamatta altistuksen lähdettä. 11. Minkälainen on tällä hetkellä kotihoidon työvoimatilanne? Onko työntekijöitä tarpeeksi, ja saadaanko heitä jostain lisää, jos koronaepidemia alkaa näkyä sairauspoissaoloina? –Kotihoidon työntekijätilanne on kohtuullinen. Kaupungin muista hallintokunnista on saatu lisätyövoimaa. Eri alojen ammattilaisia siirretään perusturvan eri yksiköihin sote-ammattilaisten työn avuksi, erityisesti kotihoidon avustaviin työtehtäviin. –Tässä vaiheessa varautumista nämä siirtyneet työntekijät ovat perehtymässä uuteen työtehtävään. –Tavoitteena on saada lisää käsipareja asiakkaiden hoito-ja hoivatyöhön, sekä virkistämiseksi mm. ulkoiluttamiseen. Lisätyövoiman tarvetta on myös tukipalvelutehtäviin. 12. Mitä tapahtuu, jos kotihoidon asiakas sairastuu koronaan, mutta pärjää edelleen kotona? Tuleeko kotihoito edelleen käymään? –Kyllä kotihoito edelleen jatkaa käymistä, mutta työntekijä suojautuu kaikkiin tarvittaviin suojauksiin käynnin ajaksi THL:n ja STMn ohjeiden mukaisesti. 13. Ovatko ihmiset peruuttaneet kotihoitopalveluja ja ottaneet asiakkaan hyvinvoinnin enemmän omaisten vastuulle? –Joitakin asiakkaita on peruuttanut kotihoidon käynnit ja taas useita uusia asiakkaita on tullut. Tilanteet muuttuvat päivittäin.