Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

PoSan johtoryhmä vastaa kritiikkiin: yksittäistä henkilöä arvostellaan kohtuuttomasti

PoSan johtoryhmä on seurannut julkista keskustelua ja ymmärtää niitä taustatekijöitä, jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä ja ihmetystä siitä, miksi asioille ei näytetä tehtävän mitään. Keskustelussa olevien aiheiden taustalla on monimutkaisia asioita, joiden avaaminen lehtien palstoilla ei ole vaitiolovelvollisuuden ja tietosuojan takia mahdollista. Johtoryhmä haluaa kuitenkin tuoda tietoon yksimielisen näkemyksensä tilanteesta. Sosiaalitoimen virkamiehenä toimiminen on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa päätöksiä tehdään asiakkaiden vaatimusten, lainsäädännön ja kiristyvän kuntatalouden ristiriitaisten paineiden alla. On totta, että PoSan lastensuojelussa on vuosien ajan ilmennyt henkilöstön välisiä ongelmia, joita ei ole saatu ratkaistua edes ulkopuolisten ammattilaisten avulla. Yksikössä käsitellään paljon hankalia asioita. Lähiesimiehet ja tulosaluejohtaja ovat vaihtuneet viime vuosina tiheästi eikä ongelmia ole aiemmin saatu ratkaistua. Sosiaalipalveluista on irtisanoutunut vuoden 2019 aikana 11 henkilöä. Syitä irtisanoutumisiin on selvitetty, mutta työnantajan tietoon ei ole yhdenkään kohdalla tullut, että syy olisi Anna Isoviidan toiminnassa. Neljä irtisanoutuneista on erikseen dokumentoidusti antanut positiivista palautetta Isoviidan esimiestyöstä. Palautekirjoittelu henkilöityy nyt siihen esimieheen, joka on vienyt lainsäädännön ja päättäjien edellyttämiä asioita tehokkaasti käytäntöön. Vuonna 2019 on tehty työajan seurantaa ja linjattu työn tavoitteita sekä puututtu työn tekemisen epäkohtiin. Esimiehen puuttuminen ammattilaisen tekemiseen voidaan kokea epämukavana ja siitä voi seurata voimakkaita tunteita. Esimiestyö ja työnantajan direktio-oikeus (oikeus valvoa ja johtaa työtä eli päättää miten, missä, milloin ja millä välineillä työtä tehdään) eivät kuitenkaan ole työpaikkakiusaamista tai epäasiallista kohtelua, vaikka se saattaa siltä tuntua. Julkisessa keskustelussa tunteet ovat alkaneet värittää faktoja ja suhteellisuudentaju on kadonnut. Tosiasioilla ei ole enää merkitystä. Ihminen elää tunteensa vankina ja alkaa maalittaa epäkohtiin puuttunutta esimiestä kaikilla kanavilla. Lehtikirjoittelun lisäksi arveluttavaa on, että jotkut työntekijät jakavat samaa viestiä päättäjille. Koska esimiehillä on velvollisuus pysyä julkisuudessa vaiti, muodostuu syytöksistä vallitseva totuus, jota ei osata kyseenalaistaa. Kyse on vihapuheesta, josta tasavallan presidenttikin on kaksi kertaa tämän vuoden aikana varoittanut. Noteerataan vain se tieto, mikä palvelee omaa tunnetilaa. Vastakkainen tieto kuitataan valheena ja sepitteenä. Käsitykset muodostuvat katukeskusteluissa ja tuttujen ihmisten kertomana asia on aina uskottava. Lehtikirjoittelussa on mainittu PoSan työsuojelun toimimattomuus. PoSassa on tehty vuonna 2019 yhteensä kolme häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ilmoitusta. Näistä yksikään ei ole koskenut Anna Isoviitaa. Toimintamalli on ollut voimassa vuodesta 2010 ja sen käytöstä on muistutettu henkilöstöä useita kertoja. Ilmoituksia osataan ja uskalletaan organisaatiossa tehdä. Asiat tutkitaan, kun ne esiin tulevat ja niihin puututaan. Mitään näyttöä ei Anna Isoviidan väitetystä kiusaamisesta tai alaisten epäasiallisesta kohtelusta ole tullut organisaation käsittelyyn. Vasta-argumenttina faktojen puuttumiselle käytetään pelolla johtamista silloin, kun mitään tosiasiallista näyttöä ei ole. Vedotaan siihen, että ei uskalleta kertoa omilla kasvoilla. Pelkkien huhujen perusteella ei organisaatio kuitenkaan voi asioihin tarttua. Työsuojelun toimintamalleja voidaan organisaatiomuutoksen yhteydessä entisestään terävöittää ja työtyytyväisyyskysely toteutuu koko henkilöstölle kevään aikana. PoSassa on jatkuvasti mahdollisuus työnohjaukseen ja työpsykologin palveluihin ja niitä on myös käytetty. Anna Isoviidan persoona varmasti jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Hän on voimakasääninen, suorapuheinen ja työtahdiltaan nopea. Tämä ei varmasti miellytä kaikkia, se on ymmärrettävää. Persoonallisuuspiirteet eivät kuitenkaan riitä työnantajan sanktioiden tai irtisanomisen perusteeksi. Isoviitaa on julkisessa keskustelussa epäilty myös väärinkäytöksistä kuljetuspalveluiden hyväksymisessä sekä PoSan ostoissa. Väitteet on vuonna 2019 ulkopuolisen toimesta tarkastettu ja ne on todettu perättömiksi. Väärinkäytöksiä ei todettu. PoSassa yksikään virkamies ei voi vaikuttaa kuljetuspalvelun tuottajien valintaan. Sen tekee aina asiakas. Isoviitaa on epäilty myös asiakkaiden etuuksia koskevien päätösten mielivaltaisuudesta. Vuonna 2019 sosiaalipalveluissa tehtiin yhteensä 4 003 päätöstä, joista Anna Isoviita teki 38 kpl. Näistä vammaispalvelun päätöksiä oli 875 kpl, joista Isoviita teki 9 kpl. Vammaispalvelun päätöksistä 26:sta on vaadittu oikaisua oikaisuvaatimuslautakunnalta, mutta yksikään näistä päätöksistä ei ole Anna Isoviidan tekemä. Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö on tiedottanut PoSan hallitusta ja valtuustoa ajantasaisesti. Johtoryhmä ei tue julkisuudessa esitettyä väitettä, että kuntayhtymäjohtaja suosisi Anna Isoviitaa millään tavalla. PoSassa on varmasti paljon parannettavaa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä ja tähän johtoryhmä pyrkii saamaan parannusta pikaisesti. Monet käsiteltävät asiat eivät kuitenkaan ole julkisia, mikä osaltaan aiheuttaa mielikuvaa salailusta. Johtoryhmän näkemys on, että Anna Isoviita on toiminut viran hoitonsa edellyttämällä tavalla, tutkitusti laillisesti ja häneen on kohdistunut täysin kohtuuton ja epäasiallinen julkinen arvostelu. Yhden esimiehen maalittaminen julkisessa keskustelussa on asioiden yksinkertaistamista ja sen pitää loppua. Johtoryhmä toivoo keskustelun hengen muuttuvan, jotta PoSaan saadaan työrauha. Kirjoittelu leimaa koko kuntayhtymän toiminnan, johtamisen ja päätöksenteon. PoSan ammattitaitoinen ja monialainen henkilöstö työskentelee päivittäin muutenkin haastavien asioiden äärellä. Kuntien taloudellisen tilanteen asettamien talouden sopeuttamistarpeiden toteuttaminen edellyttää kaikkien toimintojen uudelleenmietintää yhdessä koko henkilöstön kanssa. Tilanne tulee rauhoittaa, toteuttaa sovittuja henkilöstön työnhyvinvointiin liittyviä tehtäviä yhdessä työterveyshuollon kanssa ja keskittyä kehittämään kokonaisuudessaan toimintaa kuntalaisten eduksi. Nimettömän keskustelun henki on vahingoittanut PoSan henkilöstöä ja osa on joutunut selittelemään asiakkaille kirjoittelua, mitä eivät arkityöstään tunnista. Julkinen keskustelu on entisestään vaikeuttanut rekrytointia, mikä ei ole kenenkään etu. Sosiaalitoimen ja erityisesti lastensuojelun henkilöstön vaihtuvuus ja alalla pysyminen on tosiasia koko Suomessa, PoSa ei ole poikkeus. PoSan johtoryhmä, ilman Isoviitaa ja Männikköä, koska arvostelu on kohdistunut nimenomaan heihin: Laura Juhantalo, terveysvalvonnan johtaja Jenni Peltola, ylihammaslääkäri Ari-Pekka Nurmela, talousjohtaja Margit Seppälä, ylilääkäri Anne Vanhatalo, vanhuspalvelujohtaja Tapani Santavirta, asumispalvelupäällikkö