Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

PoSa keskustelu jatkuu: Nyt työntekijät puhuvat irtisanoutumisista kirjoituksessaan

MIELIPIDE Olemme joukko jo PoSan taaksemme jättäneitä koulutettuja oman alamme ammattilaisia sosiaali- ja terveyspalveluista. PoSan ongelmista kertovien lehtijuttujen perusteella päätimme valottaa omaa näkemystämme PoSan ongelmista ja irtisanoutumisten syistä. Viime viikkojen kirjoituksien perusteella ilmeistä on, että PoSassa on mittavat henkilöstöjohtamiseen ja työilmapiiriin liittyvät ongelmat, erityisesti sosiaalipuolella. Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö esittää 11.11.2019 Kankaanpään Seudussa ratkaisuiksi etätöitä, asuntoetua sekä palkkauksen nostamista. Satu Jokela kaipaa Kankaanpään Seudussa 6.11.2019 konkretiaa ja kehottaa keskustelemaan ja työntekijöitä katsomaan peiliin. Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikölle , talousjohtaja Sampo Salolle , henkilöstöpäällikkö Heli Vikmanille on vuosia kerrottu henkilöstön tasolta aikuis- ja perhepalveluiden sosiaalipalveluiden ongelmista ja syistä. Se, miksi tätä ei ole haluttu kuulla, on meille jo PoSasta lähteneille työntekijöille ihmetyksen aihe. Asiaan valaistusta tuo, kun lähtee lukemaan tarkemmin aiheesta narsismi ja johtaminen. Aiheesta on raflaavien lehtijuttujen lisäksi varsin vakuuttavaa tutkimusta olemassa. On tyypillistä, että tämän tyyppisen johtamisen ongelman ollessa kyseessä, useinkaan henkilöstön kokemuksia ei ylimmässä johtoportaassa kuulla. Ne mielellään painetaan villaisella ja odotellaan, että työntekijät rauhoittuvat ja tilanne ratkeaa muun muassa juuri näillä keskusteluilla, joissa työilmapiiriä parantamaan laitetaan henkilö, joka on ongelmien ytimessä. Näin ollen ylin johto on osa ongelmaa. Usein ylinkin johto havahtuu siinä vaiheessa, kun tällaisen johtamistavan tulokset ovat ilmiselviä: tuotavuus laskee ja henkilöstö vaihtuu rajusti. Tätä havahtumista nyt odottelemme PoSankin osalta. Jaana Männikkö esittää ratkaisuksi henkilöstövaihtuvuuteen muun muassa etätöitä ja palkkauksen nostamista. Etätyömahdollisuutta on työntekijöiden taholta nostettu keskusteluun jo vuosia, mutta se ei edelleenkään ole mahdollista kuin johtavassa asemassa oleville henkilöille. Etätyö ei siis ajatuksena ole mitenkään uusi, sitä ei ole vain lähdetty kehittämään tai toteuttamaan johdon tasolta. Palkkaa toki moni haluaa lisää ja sitä onkin valtakunnallisesti syytä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osalta tarkistaa. Kuitenkaan PoSassa palkkataso ei ole mitenkään erityisen huono, joten mittaviin irtisanoutumisiin sekään ei ole syynä. Asuntoetu ei asiaa auta, koska monet irtisanoutuneet asuvat jo PoSan alueella ja ovat lähteneet irtisanouduttuaan jopa kauemmas töihin. Esiin on tuotu myös, että samankaltaisia ongelmia on muuallakin. On totta, että joukkoirtisanoutumisia on nähty esimerkiksi Paraisilla ja Vantaalla. Suomessa on kuitenkin satoja kuntia, joiden kohdalla ei uutisoida joukkoirtisanoutumisista, eli jotain tehdään toisaalla toisin. PoSan hallituksen puheenjohtaja Satu Jokela kertoo kaipaavansa konkretiaa. Konkreettisia asioita on vaikka kuinka paljon ja joka päivä, mutta yksittäisinä tapahtumina ne eivät tunnu ylintä johtoa hetkauttavan suuntaan tai toiseen. Peiliin katsomista suositellaan työntekijöille ja lähtijöille. Peilistä pitäisi vastaus löytyä ongelmaan, joka on tiedossa ja jo vuosia kerrottu PoSan ylimmälle johdolle. Satu Jokelalle ja muille luottamushenkilöille sekä ylimmälle johdolle vastaamme; olemme katsoneet peiliin ja löytäneet sieltä ratkaisun. Siksi olemme lähteneet muualle töihin. Jos tuulimyllyjä vastaan ei voi taistella, on parempi vaihtaa työpaikkaa. Onneksi osaamista ja ammattitaitoa arvostetaan muualla. Lehdessä kehotetaan vielä jäljellä olevia työntekijöitä aikuis- ja perhepalvelujen johdon kanssa yhdessä miettimään ratkaisuja työntekijäkatoon ja ilmapiiriin. Tämä ehdotus on absurdi ja naurettava. Työntekijätkö nyt yhdessä sen lähijohdon kanssa joka on ongelma, miettisivät ratkaisuja asioihin. Tätä pohdiskelua ja puuhastelua on harrastettu jo vuosia. Se on johtanut tähän, että osaajat lähtevät ja uusia on vaikea saada tilalle. Työntekijävaihtuvuuteen liittyy kerrannaisvaikutuksia; eli väki vaihtuu, jäljelle jääneet väsyvät loputtomaan uusien henkilöiden perehdyttämiseen ja siihen, että mitkään rakenteet, työntekijät tai toimintatavat eivät pysy. Näin tilanne ruokkii itseään ja tyytymättömyys lisää tyytymättömyyttä. Kokemusperäinen mielipiteemme on, että ongelmat sosiaalihuollon puolella ovat muun muassa johtamistapa, osaavan ja ennakoitavan tuen puute lähiesimiestyössä ja ikävä suhtautuminen sosiaalihuollon asiakkaisiin. Vakava ongelma on myös sosiaalihuollon sisäinen johtaminen sekä valvonta talon sisällä. Sosiaalihuollossa päällikkö- ja johtajatasolla tulisi koulutuksen ja aseman puolesta olla hyvä tieto ja osaaminen sosiaalihuollosta, niin juridisesti kuin eettisesti. Mikäli sosiaalihuoltoa johtaa yksi viranhaltija, valvoo hän viranhaltijoiden ja myös itsensä toimintaa ja päätöksentekoa sosiaalihuollon asioissa. Tämä luonnollisestikin johtaa siihen, että ylimmän sosiaalihuollon viranhaltijan oman toiminnan ollessa asiakasasioissa ja asiakastyön johtamisessa ongelmallista, kukaan ei valvo häntä. Kun ylimpänä on johtavassa asemassa sosiaalihuollon viranhaltija, jonka omaa toimintaa ei valvo kukaan, on toiminnan mahdollisesti ollessa kyseenalaista, yhtälö mahdoton. Ei alaiset voi valvoa esimiehensä työtä. Alaisille tilanne käy kestämättömästi, sillä he toistuvasti ja koko ajan näkevät kuinka heidän omaa toimintaansa johdetaan ja myös toteutetaan asiakkaiden kannalta kestämättömästi, laittomastikin. Tämän tyyppisessä johtamistavassa, joka on pesiytynyt PoSan sosiaalipalveluiden toimintakulttuuriin, on tyypillistä, että vallan tunnetta ja ns. kuolemattomuuden tunnetta jokainen ns. voitto kasvattaa. Myös menneet kuljetuspalveluihin ja vammaispalveluihin liittyvät selvittelyt eivät ole johtaneet varsinaisesti mihinkään, vaan niiden jälkeen sosiaalipalveluista vastaavaa johtavaa viranhaltijaa on ylimmän johdon tasolta palkittu antamalla hänelle vielä lisää valtaa ja palkkaa. Tällaiset tapahtumat osoittavat, niin työntekijöille kuin asiakkaille sen, että tilanteelle ei voi mitään ja ketään, joka tilanteeseen voisi vaikuttaa, ei oikeasti kiinnosta. Tämä ristiriita ruokkii jo olemassa olevaa tyytymättömyyttä, epätoivoa ja ahdistusta. Sitten käy näin; kaikki jotka voivat, lähtevät. Yksityisessä yrityksessä ei ole johtamista, joka aiheuttaa tappioita katseltaisi vaan johtava laitettaisiin vaihtoon. Vallan pitäisi tuoda mukanaan myös vastuuta ja jos sitä vastuuta ei osaa hoitaa, ei kuulu silloin olla valtaakaan. On käsittämätöntä, että julkisella sektorilla voidaan tuhlata veronmaksajien rahoja ja vaarantaa heikoimmassa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden palvelut ja turvallisuus jatkuvasti, ilman että siihen puututaan, vaan päinvastoin palkitaan. Jos jääkiekkojoukkue vuosia osaavista pelaajista huolimatta tekee vain omia maaleja ja häviää kaikki pelit, ei jääkiekkojoukkueesta päästetä parhaita pelaajia muualle pelaamaan vaan laitetaan valmentaja vaihtoon. Näin soisi toimittavan PoSassakin. Joukko Posan entisiä työntekijöitä Kankaanpään Seutu julkaisee mielipidekirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä. Kankaanpään Seutu pyysi PoSan johdolta vastinetta tuoreeltaan tähän mielipidekirjoitukseen, mutta PoSassa ei haluttu käyttää tätä mahdollisuutta.