Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Mistä säästetään? Näin Kankaanpään valtuustoryhmät kommentoivat konsulttien tekemää 84-kohtaista säästölistaa

KANKAANPÄÄ Konsulttiyhtiö Perlacon laati Kankaanpään kaupungille 84-kohtaisen säästölistan. Kaupunginvaltuusto käsittelee listaa joulukuun kokouksessaan, mutta Kankaanpään Seutu kysyi ennakkoon, mitä mieltä valtuustoryhmät ovat leikkauslistasta. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajan Tapio Hietaojan mukaan konsulttien tekemät ehdotukset on syytä käydä läpi, mutta pitää muistaa että ne ovat vain ehdotuksia. – Konsulttien tehtävä on kaivaa ehdotuksia esiin ja meidän päättäjien tehtävä on tehdä sellaisia päätöksiä, että kylillä uskaltaa kokouksen jälkeenkin näyttään naamansa, toteaa Hietaoja. Keskusta liputtaa vahvasti kyläkoulujen ja yksityisteiden puolesta. – Kyläkouluista on aikoinaan tehty selkeä päätös oppilasrajojen suhteen. 25 oppilaan rajaa on syytä noudattaa jatkossakin. Yksityisteiden hoitoon liittyen pitää sanoa, että se on kustannustehokas tapa pitää tiet kunnossa. Niistä emme lähtisi leikkaamaan. Hietaojan mukaan keskustan linja mukailee ohjausryhmän tekemää linjaa. – Kyllä me ohjausryhmän tahtotilan mukaan etenemme. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan Reijo Kuusiston mukaan konsulttien tekemälle listalle päätyi sellaisiakin asioita, mitä siellä ei pitänyt olla. – Miksi me maksamme konsultille selvityksen tekemisestä asioista, jotka on jo selvitetty? Esimerkiksi kyläkouluasiaa on selvitetty ja käsitelty paljonkin. Perussuomalaisten mielestä Kankaanpää on maaseutukaupunki, joten kyllä meidän täytyy pitää kylien elinvoimaisuudesta kiinni. Kyläkoulut ovat siinä avainasemassa. Lisäksi kyläkoulujen sulkemisesta ei ole tullut merkittäviä säästöjä aiemminkaan. Kuusisto miettisi uudelleen myös nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. – Sotepalveluiden tuottamisessa on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin nykyinen kuntayhtymämalli. Se pitäisi ehdottomasti selvittää, samalla turvattaisiin lääkäripalveluiden säilyttäminen Kankaanpäässä. Yhden selkeän säästökohteen Kuusisto osaa nimetä suoraan. – Konsultti oli unohtanut listalta, mitä teemme pitkäaikaistyöttömille. Kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvia sakkoja satoja tuhansia euroja vuodessa. Parantamalla pitkäaikaistyöttömien toimintaa, saamme isoja säästöjä aikaiseksi ilman että leikkaamme mistään palveluista. Demareiden Katri Kujanpää pitää konsulttiselvitystä kokonaisuutena hyvänä. – Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Selvitys tuo esiin uusia näkökulmia kaupungin talouteen. Demarit suhtautuvat kuitenkin lähtökohtaisesti kielteisesti esimerkiksi selvityksessä esiin tuotuihin ruokahuollon ja siivouspalveluiden ulkoistamisiin. – Säästämisessä ei pitäisi lähteä irtisanomisten ja lomautusten tielle. Henkilöstökuluista pitäisi etsiä säästöjä mieluummin eläköitymisten tai muiden muutosten kautta. Kujanpää pitää juustohöylää hyvänä säästökeinona. – Palveluissa voidaan juustohöylätä hieman kaikesta. Lisäksi toimintoja voidaan toteuttaa eri tavalla kuin ennen. Kaikki tämä saattaa tietysti merkitä sitä, että kuntalaisten saama palvelutaso laskee tulevaisuudessa, Kujanpää toteaa. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Kähkönen pitää konsulttiselvitystä erittäin hyvänä. – Tällaisen selvityksen tekeminen oli alun perinkin meidän ryhmämme esitys. He ovat tuottaneet valtavasti datatietoa kaupungin taloudesta. On hyvä, että saatiin ulkopuolinen arvioija selvittämään tilannetta. Heillä on lisäksi runsaasti verrokkitietoa muista samankokoisista kaupungeista. Kokoomuksen mielestä ruokahuolto on kuitenkin sellainen asia, josta ei pitäisi säästää. – Meillä on laadukas ja hyvä ruoka, ja oppilaat myös pääosin syövät kunnon lounaan koulussa. Siksi ruokahuoltoa ei kannata ulkoistaa. Myös siivouksen ulkoistamista tulisi tutkia lisää. Se ei välttämättä tuo säästöjä kaupungille. Säästökohteista tärkeimpänä kokoomus pitää kyläkoulujen lakkauttamista. – Kouluverkoston supistamisesta syntyisivät suurimmat säästöt, mutta sitä ei täällä Kankaanpäässä pystytä tällä hetkellä toteuttamaan. PoSassa on hyvä henki päällä etsiä uusia säästökohteita. PoSan palveluthan vievät ison osan kaupungin budjetista. Tavoitteena on, että säästöt eivät aiheuta kuntalaisille palveluiden laadun heikennyksiä. Kaupungin ei tule säästää itseään hengiltä, Kähkönen sanoo. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Rami Kortteus muistuttaa, että heidän ryhmänsä on jo vuosia peräänkuuluttanut esimerkiksi talousarvio- ja tilinpäätöskokouksissa strategiaa, miten tulevaan vuosikymmeneen sopeudutaan kun tiedossa on karut luvut huoltosuhteesta ja muuttotappiosta. – Perlaconin konsulttiselvityksestä lopullista arviota on turhan aikaista antaa, mutta oleellista näkemyseroa ei ole talouden suuntaviivoista ja tavoitteista. Vasemmisto kannattaa maltillista veronkorotusta yhtenä osana keinovalikoimaa. – Kaikkea pitää selvittää ja joka kivi kääntää, jotta kaupungin talous vastaisi sitä kehitystä, jota tulevat vuodet mukanaan tuovat. Erityisen haastavaa on palvelutason säilyttäminen nykyisellään. Varsinaisia kynnyskysymyksiä vasemmisto ei aseta, mutta sangen penseästi suhtaudumme esimerkiksi kouluruokailun tai siivouksen yksityistämiseen. Siinä on suuri vaara, että taso laskee merkittävästi eikä varsinaista säästöäkään aikaansaada, Kortteus arvioi. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Raittila pitää Perlaconin konsulttiselvitystä hyvänä. – On hyvä, että joku ulkopuolinen sanoo ääneen ne vaikeat asiat, joihin pitää tarttua, Raittila tuumaa. Säästötarpeista huolimatta hän pitää tärkeänä, että kyliä ei ajeta alas. – Kylille pitäisi jättää elämisen mahdollisuus. Kaikkia kyläkouluja ei tule sulkea. Niinisalon päiväkotikin on ollut tapetilla. Sen sulkeminen olisi lyhytnäköistä. Säästöjen hakeminen on Raittilasta todella hankalaa. Hän arvioi, että säästöjä voisi löytyä esimerkiksi PoSan ja kaupungin rakenteista. – Pelkään, että vaikka säästökohteita löydettäisiin, niin kulut kuitenkin kasvavat, kun yhteiskunnan sisältä nousee uusia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi lasten huostaanotot, perheiden hajoaminen ja mielenterveysongelmat, Raittila arvioi. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaa Irmeli Elomaata harmittaa, että aina kun leikkauksia mietitään, lapsiin ja kulttuuriin isketään ensimmäisenä. – Konsultit tekevät näitä selvityksiä muutaman vuoden välein ja aina näistä listoista jokin asia toteutetaan. Nyt tehdyssä listassa minua harmittaa eniten se, että leikkauksia kohdistetaan myös lapsiin ja kulttuuriin. Niistä on ilmeisesti helpoin leikata. Totuus on kuitenkin se, että nykylapset tarvitsevat aiempaa enemmän tukea, joten ainakaan heidän palveluistaan ei saisi leikata. Hyvä että asioista kuitenkin keskustellaan. Janne Katajamäen syksyllä perustama oma valtuustoryhmä Kankaanpään eduksi on edustajansa mukaan kyläkoulujen puolella. – Kyläkoulujen säilyttämisestä on sovittu jo aiemmin ja mielestäni 25 oppilaan rajasta on pidettävä kiinni. Kyläkoulujen sulkemista ajavat eivät ole ainakaan minulle vielä esittäneet lopullista laskelmaa siitä, miten paljon sulkemisesta oikeasti kertyisi säästöjä. – Peruskoulujen määrä Suomessa on puolittunut 25 vuodessa. Sen olisi pitänyt näkyä julkisella sektorilla. Päinvastoin on käynyt, talous on mennyt vain huonompaan suuntaan. Meillä Kankaanpäässä on suljettu kyläkouluja 10 vuoden sisällä neljä. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Lisää pitäisi sulkea. Mistä löydämme säästöjä sen jälkeen kun nämä viimeiset toimivat kyläkoulut on suljettu? Kyllä tämä vuoto on paikattava siitä kohdasta mistä se eniten vuotaa, toteaa Katajamäki. Varhaiskasvatuksen leikkauksiin Katajamäki suhtautuu kriittisesti. – Varhaiskasvatuksen osalta miettisin vaihtoehtoja lasten näkökulmasta. Sellainen vaihtoehto on paras, mikä kuormittaa lasta ja hänen perhettään vähiten. "Kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvia sakkoja satoja tuhansia euroja vuodessa. Reijo Kuusisto Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja