Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Seurakunta suunnittelee yhteistyötä Niinisalon kappeliyhdistyksen kanssa – ehdotus menee tuomiokapitulin hyväksyttäväksi useiden äänestysten jälkeen

Keskustelu Niinisalon kirkkotiloista johti äänestyksiin seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakunta on syyskuussa sopinut jumalanpalvelusyhteistyöstä Niinisalon kappeliyhdistyksen kanssa. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jarmo Lehtilä oli kuitenkin jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Lehtilän oikaisuvaatimuksen mukaan kirkkoneuvoston tekemää päätöstä ei ole tehty oikeassa järjestyksessä. Lehtilä ei vaatimuksessaan kuitenkaan yksilöi, missä kohdin päätös ei ole laillinen. Lehtilä huomauttaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että sopimuksessa ei ole määritelty, mitä kuluja Kankaanpään seurakunnalle syntyy yhteistyöstä Kappeliyhdistyksen kanssa. Keskustelun aikana Elina Kangas esitti Pirjo Malmivaaran kannattamana, että Keijo Rainerma on esteellinen käsittelemään asiaa. Äänestyksen jälkeen numeroin 6-3 kirkkoneuvosto päätti, ettei Rainerma ole esteellinen asiassa. Vuonna 2013 Rainerma toimitti kolme ehtoollisjumalanpalvelusta Niinisalon Kappeliyhdistyksen tilaisuuksissa. Tuolloin todettiin, että toimintaan tarvitaan sivutoimilupa, jota Rainerma ei hakenut. Asian käsittelyn aikana Elina Kangas teki Pirjo Malmivaaran kannattamana esityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti numeroin 7-3 hylätä oikaisuvaatimuksen. Keijo Rainerma, Lauri Ahopelto, Samuli Kujansuu, Raili Kunnaspuro, Päivi Tammisto, Kimmo Tuomi ja Susanna Kallionkieli äänestivät oikaisuvaatimuksen hylkäämisen puolesta. Elina Kangas, Pirjo Malmivaara ja Raimo Sällilä jättivät asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. Kokouksessa käsiteltiin myös ehdotusta, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille esitetään Niinisalon seurakuntatalon kirkkosalin hyväksymistä sellaiseksi paikaksi, jossa voidaan viettää ehtoollista. Keskustelun aikana Elina Kangas esitti Pirjo Malmivaaran kannattamana, että tällaista esitystä ei tehdä. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti numeroin 7-3, että ehdotus annetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Elina Kangas, Pirjo Malmivaara ja Raimo Sällilä jättivät asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. Elina Kankaan eriävän mielipiteen mukaan sopimus ei ollut lainvoimainen, koska tuomiokapituli ei ollut sopimusta laadittaessa hyväksynyt Niinisalon kirkkotilaa paikaksi, jossa voidaan viettää ehtoollista. Hän huomauttaa myös, että sopimuksessa ei ole mainintaa, että ehtoollisenvietto-oikeus koskisi vain Kankaanpään seurakunnan pappien toimittamia jumalanpalveluksia. Kirkkoneuvoston mukaan piispa Kaarlo Kallialan ohjaus on otettu huomioon sopimusta laadittaessa, mutta Kankaan mielestä kaikkia piispan huomioita ei ole otettu huomioon, koskien selkeitä, täsmällisiä ja kiistattomia muotoiluja. Sopimuksen mukaan Niinisalon seurakuntatalon kirkkosalissa järjestettävät jumalanpalvelukset ovat Kankaanpään seurakunnan toimintaa. Kolehtia ei näissä jumalanpalveluksissa kerätä. Koska kyseessä on seurakunnan toiminta, papin palkkaus kuuluu seurakunnan talouteen. Arkkipiispa Martti Simojoki on vuonna 1965 vihkinyt Niinisalon seurakuntatalon jumalanpalveluspaikaksi. Tilat ovat sittemmin siirtyneet yksityiseen omistukseen, mutta tilat alttarirakennelmineen ovat edelleen jumalanpalvelukseen sopivat. Sopimuksen mukaan kappeliyhdistys antaa tilat ilmaiseksi seurakunnan käyttöön ja hankkii avustavan henkilöstön esimerkiksi vahtimestari- ja kanttoritehtäviin, musiikkiin, tekstien lukemiseen, pyhäkouluun ja mahdollisiin oheistoimintoihin. Juttua on korjattu ja täydennetty kello 14.15. "Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille esitetään Niinisalon seurakuntatalon kirkkosalin hyväksymistä sellaiseksi paikaksi, jossa voidaan viettää ehtoollista.