Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

PoSan lastensuojelun selvitys kesäksi tauolle

KANKAANPÄÄ Pro Pelago Oy:n tekemä Pohjois-Satakunnan lastensuojelun kehittämisen ja johtamisen selvityksen toisen vaiheen tarjous hylättiin. PoSan yhtymähallituksen ratkaisu oli yksimielinen. Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö toteaa, että uusi tarkennettu tarjouspyyntö tehdään kehittämisen ja johtamisen tueksi elokuussa. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Satu Jokelan (kesk.) mukaan päätös ei tarkoita sitä, ettei selvitystyötä jatkettaisi. Nyt haluttiin ottaa aikalisä, että PoSan lastensuojelupuolelle palkatut uudet avainasemassa olevat viranhaltijat, jotka vievät tieto-taitoa kentälle, ehtivät mukaan kehitystyöhön. – Uusi sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela aloitti juuri työnsä, perhepalvelupäällikkö Hanna-Leena Vuorinen aloittaa heinäkuun lopussa. Lisäksi yhtymähallitus laittoi PoSan aikuis- ja perhepalveluihin hakuun johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijan ja hänet toivotaan löydettävän elokuun alkuun mennessä. Jokela on sitä mieltä, että lastensuojelun kehittämisen ja johtamisen selvitystyön kakkosvaihetta on järkevää jatkaa vasta elokuussa. Hän kehuu Pro Pelagon ensimmäisen vaiheen selvitystä hyvin perusteelliseksi. Se antaa lastensuojelun kehittämiseen jo työkaluja ja selkeitä ohjeita sekä lakiperustelut, mitä lastensuojelussa pitää tehdä, työntekijöiden äänen ja avaimet, mitä pitää tehdä. – Periaatteessa siinä on uusille viranhaltijoille olemassa jo to do -lista, jota voi lähteä toteuttamaan. Jokelan mukaan selvitystyötä halutaan edelleen jatkaa ja paperiksi se ei saa jäädä. PoSa ei kilpailuttanut lastensuojelun kehittämisen ja johtamisen ensimmäistä vaihetta lainkaan, vaan se tuli tarjolle kuin tilauksesta. Nyt PoSaan on oltu yhteydessä myös muista yrityksistä, jotka ovat ilmaisseet, että heillä on kiinnostusta jatkoselvitysten tekemiseen. Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Keijo Kerola (kesk.) huomauttaa, että PoSa on julkinen toimija, joka ei voi toimia muuten kuin hankintalain puitteissa. Kerola viittaa hankintalakiin. Sen mukaan, jos tavaraa, palvelua tai rakennusurakkaa ollaan hankkimassa sen verran, että hankinnan ennakoidun arvon voi arvioida ylittävän sitä koskevan kansallisen kynnysarvon, esimerkiksi 60 000 euroa, niin hankintayksikön on kilpailutettava hankinta siten kuin hankintalain kansallisia hankintoja koskevat säännöt edellyttävät. Hankintalaki määrää, että hankintayksikön on noudatettava kansallisissa hankinnoissa tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Hankintayksikön on ilmoitettava kansallisista hankinnoista avoimesti, kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti. – Hankintaa ei voida ketjuttaa. Selitystyön ensimmäinen vaihe maksoi vajaat 27 0000 euroa ja kakkosvaiheen tarjous on runsaat 32 0000 euroa ja sen päälle arvonlisävero. Jos ajatellaan vielä kolmatta vaihetta, niin tilanne on hankala. Kerolan mukaan hankintalain rajat ovat olleet koko ajan tiedossa, mutta erään palvelujen tuottajan ennakkoperintärekisteriin kuulumattomuus ja siitä mahdollisesti aiheutuva lisälasku eräässä toisessa tapauksessa on tehnyt päättäjät entistä varovaisemmiksi. PoSan yhtymähallituksessa on mietitty myös voisiko selvitystyön jatkolle hakea sosiaali- ja terveysministeriöstä kehittämisrahaa. Tämä suunnitelma on kuitenkin vielä ihan alkumetreillä. – Elokuussa lähdetään kehittämissuunnitelman toiseen vaiheeseen täydellä tohinalla. Kuntayhtymähallituksen ratkaisu yllätti ensin selvitystyön ensimmäiseen vaiheeseen paneutuneen kehittämisasiantuntijan Pekka Kurun , sillä he olivat johtamisen- ja laadun asiantuntijan Mirja Antilan kanssa valmistautuneet jatkamaan selvitystä välittömästi, koska tarve on ilmeinen. – Kun prosessit menevät uudelleen valmisteluun syksyllä, niin riskinä on se, että ongelmat vain pitkittyvät. Tarve on ilmeinen. Hänen kuitenkin ymmärtää täysin, että uudet viranhaltijat halutaan mukaan kehittämistyöhön. Kesälomakausi asettaa myös omat haasteensa. Kuru ei näe hankintalain asettamia rajoja esteenä selvitystyön toteuttamiselle, sillä hänen mukaansa lain asettamat rajat eivät tule vastaan. "Periaatteessa siinä on uusille viranhaltijoille olemassa jo to do -lista, jota voi lähteä toteuttamaan. Satu Jokela PoSan kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja (kesk.) Lailla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista pyritään turvaamaan mahdollisimman tehokas verovarojen käyttö julkisten toimijoiden tekemissä hankinnoissa. Jos palveluhankinta ylittää 60 000 euroa, niin hankintayksikön on kilpailutettava hankinta. PoSan lastensuojelun kehittämisen ja johtamisen selvityksen ensimmäinen vaihe maksoi 26 800 euroa. Toisen vaiheen tarjous oli 32 500 euroa + 24 prosentin arvonlisävero.