Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Mielipide: Lapsetko kaupungin leikkausten maksajina?

Kankaanpään kaupungin päättäjät pohtivat säästötoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Säästökohteita on yritetty löytää monella tavalla, mm. kysymällä kaupungin henkilöstöltä ideoita säästötoimenpiteistä keväällä 2019. Tällä hetkellä säästökohteita selvittää ja etsii kaupungin palkkaama konsultti. Kaupungin toiminnasta on löydettävä säästökohteita tehostamalla ja nykyisiä toimintoja uudelleen organisoimalla. Kankaanpään kaupunkistrategian mukaan äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Olemme huolissamme sivistystoimeen kohdistuvista leikkausaikeista. Leikkaus annettavasta opetuksesta tarkoittaa vähemmän opetusta kaikille kankaanpääläisille oppilaille niin isoissa kuin pienissä kouluissa. Isoissa kouluissa oppilaan tulee yhä itsenäisemmin selviytyä opiskelustaan nykyistä suuremmissa opetusryhmissä. Oppilasmäärän ollessa suuri tai opettajan opettaessa useampaa vuosiluokkaa yhden oppitunnin aikana on opettajalla mitättömän vähän aikaa yksittäiselle oppilaalle tai yhdelle vuosiluokalle. Pienissä kouluissa oppilaan on yhä itsenäisemmin opittava asiat jopa neljän eri luokka-asteen yhteisillä oppitunneilla. On myös huomioitava, että opetusryhmissä on mukana erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita, joilla on lain mukaan oikeus saada tarvitsemaansa tukea opiskelussaan. Annettavan opetuksen määrän pienentäminen ja luokkakokojen kasvattaminen tulevat varmasti näkymään oppimistulosten laskuna, joka jollakin oppilaalla saattaa vaarantaa peruskoulun päättötodistuksen saamista ja samalla edistää syrjäytymistä. Lukio-opinnoissa ryhmäkoon kasvaminen johtaa ennen pitkää ylioppilaskirjoitustulosten heikkenemiseen. Säästötoimenpiteissä harkitaan myös tukiopetuksen antamisen rajoittamista, jolloin oppilaan oikeusturva lisäopetukseen ei toteudu ja oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. Osalle oppilaista oppiminen on helppoa, mutta osa tarvitsee siihen tukea. Meiltä opettajilta kysyttiin viime keväänä ideoita kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Näemme, ettei meillä ole mahdollisuutta opettaa nykyisen opetussuunnitelman vaatimia asioita oppilaille nykyistä pienemmällä tuntimäärällä. Rajaamalla tukiopetuksen antamista vaarannetaan oppilaiden oppiminen. Me opettajat näemme, että ainoa koulupuolen säästökohde, jolla ei ole vaikutusta oppimisen tasoon ja laatuun, on kouluverkon tarkistaminen. Kankaanpäässä toimii kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu sekä lukio. Oppilasmäärä luokissa on 1–26. Pienet alakoulut toimivat yhtä lukuun ottamatta tiloissa, jotka odottavat peruskorjausta. Meidän opettajien mielestä on käsittämätöntä, että kaupungissamme halutaan ennemmin ylläpitää seiniä kuin taata se, että lapsemme saavat riittävästi opetusta! Onko oikein, että isojen ja pienten koulujen lapset joutuvat tahtomattaan vastakkainasetteluun? Kaikilla lapsilla tulee olla samat oikeudet. Jos tasapainotusohjelmassa toteutetaan opetusta leikkaavat toimet, ovat kaikki lapset häviäjiä. Kuka siis voittaa? Toivomme, että meitä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia kuunnellaan, kun tehdään oppilaille ja meille ensisijaisen tärkeitä ratkaisuja. Haluamme jatkossakin taata jokaiselle kankaanpääläiselle lapselle ja nuorelle koulupolun, jolta on hyvä jatkaa jatko-opintoihin, kohti itsenäistä elämää. Luokassaan yksinään tai liian suuressa ryhmässä opiskelevalle koulupolku tulee olemaan haastava. Tätä emme halua katsoa vain vierestä. Haluamme, että päättäjät ajattelevat tulevia veronmaksajia. Nyt on näytön paikka, osataanko katsoa tulevaisuuteen ja antaa kankaanpääläisille lapsille ja nuorille edelleen hyvät peruskouluopinnot ja mahdollisuus tasokkaaseen lukio-opetukseen vai säästetäänkö vanhoja koulurakennuksia vaalien menneisyyttä lastemme ja nuortemme tulevaisuuden kustannuksella? "Olemme huolissamme sivistystoimeen kohdistuvista leikkausaikeista.