Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

PoSan henkilöstöllä halu tulla kuulluksi – Selvityksessä perattiin lastensuojelun asioita

KANKAANPÄÄ Mitä tiedetään Pohjois-Satakunnan peruskuntayhtymän alueella asuvien lapsiperheiden tilanteesta ja palvelutarpeesta? Minkälainen kyky PoSan lastensuojelussa on tarjota perheille apua? Löytyykö palveluiden tarpeiden välillä eroja, jos niitä vertaa muualla Satakunnassa asuviin lapsiperheisiin? Pro Pelago Oy:n konsultit Pekka Kuru ja Mirja Antila ovat peranneet Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) lastensuojelun asioita loppukevään aikana tiheällä kammalla. Nyt heidän keräämänsä aineiston tuloksia esiteltiin viime yhtymähallituksen kokouksessa. Selvitystyön tarve nousi esille, kun PoSan lastensuojelu sai tiukkaa kritiikkiä niin nykyisiltä kuin entisiltäkin työntekijöiltä sekä asiakkailta. PoSan lastensuojelun henkilöstön, johtamisen ja hallinnon selvitystyöhön paneutuneet asiantuntijat ovat haastatelleet peruspalvelukuntayhtymän lastensuojelussa työskenteleviä nykyisiä ja entisiä työntekijöitä sekä kuntayhtymän johtoa ja yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston luottamushenkilöitä. Haastattelut olivat yksi osa selvitystyötä. Suurennuslasin alla oli myös muun muassa lastensuojelun puolella työskentelevän henkilöstön johtaminen ja esimiestyö. Lisäksi kartoitettiin sitä, kuinka selkeät vastuujaot PoSassa on ja kuinka johdonmukaista toiminta on ollut. Selvityksessä paneuduttiin myös siihen miten uudet työntekijät on tehtäviinsä perehdytetty, ja onko tilannetta sen jälkeen seurattu ja arvioitu. Haastatteluissa on selvitelty myös sitä, onko asiakastilanteita hoidettu ammatillisesti. Lastensuojelutyön työn kuormittavuutta ja sen hallintaa on myös kartoitettu. Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö oli ensimmäisten joukossa, joita haastateltiin. Haastattelu kesti puolitoista tuntia ja kysymyspatteristo oli laaja. – En saanut kysymyksiä ennakkoon, niin kuin ei tiettävästi kukaan muukaan. Omat vastaukset saattoivat aiheuttaa uusia kysymyksiä, sillä tapaamisessa käytiin eri asioita hyvin tarkkaan läpi. Jaana Männikkö arvelee, että operatiivisessa johdossa oleville ja lastensuojelussa oleville työntekijöille on varmasti esitetty eri tyyppisiä kysymyksiä kuin luottamushenkilöille. – Koin, että kysymykset olivat sellaisia, että niihin osasi vastata siitä näkökulmasta, miten eri tilanteissa on itse toiminut. Jaana Männikkö toteaa, että parin viikon päästä yhtymähallitukselle esitellään selvitystyön ensimmäisen vaiheen yhteenveto. – Raportin antamisen jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus puntaroi onko selvitystyön ensimmäisen vaiheen jälkeen selvittelyä syytä jatkaa, mutta siihen ei ole vielä varauduttu. Männikön mukaan jatkotyö ei ole kustannuskysymys. Hänen mielestään on tärkeintä, että selvitys saadaan kunnolla tehtyä. – Tarvittavat rahat on jatkossa nipistettävä säästöohjelmamme vuoksi muista toiminnoista. Ensimmäinen osion kustannukset ovat vajaat 27 000 euroa. Selvitystyön loppusumma on vielä avoin, sillä se riippuu siitä tilaako yhtymähallitus vielä selvitykselle jatkoa. Lastensuojeluun liittyvän selvityksen ensimmäisen vaiheen johtopäätökset esitellään toukokuun lopulla järjestettävässä tilaisuudessa. Pro Pelago Oy:n asiantuntijat haastattelivat noin 50 PoSan lastensuojelussa työskentelevää nykyistä ja entistä työntekijää, yhtymähallituksen ja valtuuston luottamushenkilöä ja PoSan johtoportaan jäsentä. Haastateltavien joukossa oli viimeisen kolmen vuoden aikana PoSan lastensuojelun puolella tehtävissä olleita henkilöitä sekä nykyisiä työntekijöitä. Yhden henkilön haastatteluun käytettiin 1–1,5 tuntia. Selvityksen yhteenveto esitellään toukokuun lopussa.