Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Voisivatko Pisa-tulokset nousta, jos oppilaat saisivat enemmän tukea ajoissa? Joissakin kouluissa tukiopetusta on vaikea saada

Esimerkki oikeasta elämästä: peruskoulun oppilas, joka on harjoitellut kokeeseen vanhemman tuella, saa 28/30 pistettä. Toinen oppilas, joka ei ole harjoitellut lainkaan, saa 11/30 pistettä. Havainto herättää ajatuksen: kertovatko koenumerot oppilaan kyvyistä oikeastaan mitään? Vai kertovatko numerot oppilaan saamasta tuesta ainakin niissä tapauksissa, joissa oppilaalla itsellään ei ole vahvaa oppimismotivaatiota? Harjoittelu nostaa oppimistuloksia väistämättä. Opettaminen on eri asia kuin oppiminen: opettaa voi tuntikausia, mutta ellei oppilas opi, opetus on mennyt haaskuun. Miten kukin oppilas oppilas oppisi parhaiten opetettavan asian, kuten kertolaskut? Joissakin kouluissa tukiopetusta tai muuta oppimisen tukea on vaikea saada, vanhemmat kertovat. Syynä voi olla esimerkiksi raha: opettaja ei saa tehdä ylityötunteja, koska niistä pitäisi maksaa palkkaa. Joissakin kouluissa tukiopetusta kaupataan tarjottimella ja mukaan saavat tulla nekin oppilaat, jotka jo osaavat, mutta jotka haluavat harjoitella lisää. Syyskuussa 2018 julkaistu Valtioneuvoston selvitys oppimisen tuesta vahvistaa, että tuen saamisessa on alueellisia eroja. Lisäksi tukiopetusresursseja jää tutkimuksen mukaan hyödyntämättä kolmasosassa kouluista. ”Vaikuttaa siltä, että tukiopetusresurssin hyödyntäminen riippuu liian paljon opettajien asenteista ja halukkuudesta” , selvityksessä todettiin. Rehtorit toivoivat etenkin osa-aikaiseen erityisopetukseen lisää rahaa ja pätevää henkilöstöä. Ennakoiva tukiopetus on onneksi tutkimuksen mukaan lisääntynyt. On hyvä vahvistaa oppilaan taitoja jo heti oppimisvaikeuksien orastaessa, jottei oppilas jäisi jälkeen jo peruskoulun ensi vuosina. Perusopetuslain mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Siksi vanhemman on hyvä ottaa yhteyttä kouluun heti, kun tuntuu siltä, ettei lapsi opi. Tuen pitäisi olla ”riittävää” ja sitä on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilas saattaa saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tehostettua tukea saa noin 9 prosenttia oppilaista ja erityistä tukea noin 7,5 prosenttia. Kaksi kolmasosaa tuen tarvitsijoista on poikia. Kotona oppimista voi tukea palastelemalla opeteltavia asioita monelle eri päivälle eikä pänttäämällä vain koetta edeltävänä iltana. Oppimista edistävät myös riittävä uni, kannustus ja rento tunnelma. Uudet Pisa-tulokset julkaistaan tänään 3. joulukuuta. Onko suomalaiskoululaisten osaaminen ja oppimismotivaatio edelleen laskenut? Motivaatio auttaa opettelemaan vaikeitakin asioita ja saattamaan tehtävät loppuun asti. Motivaatio voi olla sisäistä, jolloin oppilas ei odota palkkiota – tai ulkoista, jolloin oppilasta innostaa esimerkiksi hyvä koearvosana. Tutkimusten mukaan lämminhenkinen opettaja lisää oppilaan oppimismotivaatiota ja parantaa oppimistuloksia eniten, luokkakoon ja opetusmetodien merkitys on vähäisempi. Kannustava luokkailmapiiri luo myös hyvän pohjan motivaatiolle. Hyvää luokkailmapiiriä uhkaa asia, josta tuntuu tulleen koululaisilla uusi normaali: toisille rumasti puhuminen ja vähättely. Tämä pitäisi saada kitkettyä.