Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Katso tästä oman kuntasi koulupoissaolot ja järjestelyt toukokuun koulupäiville – Näin toimitaan Jämijärvellä, Honkajoella, Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Siikaisissa

1. Kuinka iso prosentti oppilaista ilmoittanut poissaolostaan jäljellä oleville koulupäiville? Mikä on ollut käytäntönne poissaololupien myöntämisessä? 2. Mitä erityisjärjestelyjä kouluissa toteutetaan (turvavälit, mahdolliset tilaratkaisut, kouluruokailu, koulukuljetukset)? Jämijärvi, vastaajana Tuomo Pesonen 1. Jämijärvellä on myönnetty poissaololupa 12 prosentille (19 oppilasta) 1-9lk oppilaista. Noudatamme annettuja ohjeistuksia. 2. Isoimpia opetusryhmiä on puolitettu, jokaisella ryhmällä on pääsääntöisesti yksi opettaja. Jokaisella opetusryhmällä on oma nimetty luokkatila. Ruokailu tapahtuu ruokasalissa ajallisesti porrastaen oman opetusryhmän kesken. Välitunneilla ollaan oman opetusryhmän kesken siirtymissä ruuhkaa välttäen. Aamun koulukuljetusreitit ovat tutut entiset. 3-9 lk oppilaille on iltapäivän kuljetuksissa muutoksia. Honkajoki, vastaajana Mari Fabig 1. Tällä hetkellä hiukan alle 3 prosenttia perusopetuksen oppilaista on hakenut vapautusta koulutyöstä. Olemme luottaneet perheiden harkintaan ja korostaneet huoltajien vastuuta koulutehtävien tekemisestä poissaolon aikana kuten normaalitilanteessakin tekisimme. 2. Koulussa opetusryhmät pidetään erillään, pois lukien yläkoulun valinnaiset oppiaineet, joita ei muutoin voida järjestää. Yläkoulun normaalioloissa tarvitsemia väistötiloja ei tarvita, koska lukio jatkaa etäopetuksessa ja kouluissa on sen vuoksi tavallista vähemmän oppilaita ja väljempää. Koulujen oppilaat eivät siirry päivän aikana koulujen väliä ja henkilökunnan siirtymisiä yksiköiden ja luokkien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Koulupäivien pituus pysyy ennallaan, mutta välitunteja ja ruokailua porrastetaan. Alakoulussa vain yksi vuosiluokka ruokailee yhteisruokalassa, muut noutavat ruuan ruokalasta ja ruokailevat luokissa. Yläkoulun luokat ruokailevat porrastetusti omassa yhteisruokalassaan luokittain merkityissä pöydissä. Keittiöhenkilökunta annostelee ruuan lautaselle ja opetushenkilöstö valvoo käsien pesua ja annostelee oppilaille käsidesin ennen ruokailuun siirtymistä. Koulukuljetussuunnitelmat on tarkistettu ja kuljetussuunnitelmia on muutettu siten, että joka toinen penkki on mahdollista jättää tyhjäksi. Oppilaat kuitenkin valitsevat paikkansa kuljetuksessa itse ja toivomme, että huoltajat ohjeistavat lapsiaan siten, että turhat lähikontaktit vältetään. Kankaanpää, vastaajana Heikki Kiviniemi 1. Tällä hetkellä yläkoulussa noin 5 prosenttia, alakoulussa 4-7 prosenttia koulusta riippuen. Käytäntö on ollut tehdä päätös poissaolohakemuksista. 2. Tiedotteet löytyvät osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/korona/ Pomarkku, vastaajana Nina Merilahti ja rehtorit 1. Sekä alakoulussa että yläkoulussa poissaoloista on ilmoittanut noin 10 prosenttia. Poissaololupia myönnettäessä oppilaiden ja kotien terveydelliset olosuhteet on otettu tietenkin huomioon, mutta koulu toimii perusopetuslain mukaisesti. 2. Alakoulu: Luokat on hajautettu kaikkiin mahdollisiin tiloihin, että oppilaat saadaan riittävän etäälle toisistaan. Luokat voivat levittäytyä oman luokkahuoneensa ulkopuolelle käytävälle tai vapaaksi jääneeseen naapuriluokkaan. Ryhmiä ei päästetä kosketuksiin toistensa kanssa missään vaiheessa: ei oppituntien, välituntien eikä ruokailun aikana. Oppilaat ovat koko ajan omassa luokassaan lukuun ottamatta liikuntatunteja, käsityötunteja ja jakoryhmiä kielten tunneilla sekä 5. ja 6. luokan valinnaisia aineita ja 6. luokan musiikin tuntia. Tällöinkään ryhmät eivät sekoitu keskenään. Opettava opettaja vaihtuu luokassa silloin tällöin opetettavan aineen mukaan, niin kuin aineenopettajajärjestelmässäkin, mutta eivät "surffaile" luokassa oppilaiden seassa, vaan pysyvät ”kateederillaan”. Oman luokan opettaja opettaa kuitenkin omaa luokkaansa enemmän kuin normaalisti. Pienryhmien oppilaat osallistuvat isojen luokkien tunneille etänä niissä aineissa, joissa heidät on integroitu isoon luokkaan. Luokat syövät omissa luokkahuoneissaan lukuun ottamatta 2. ja 3. kerroksen keskimmäisiä luokkia, jotka siirretään muihin tiloihin. 2. luokka siirretään juhlasaliin. He syövät ensimmäisessä ruokailussa klo 11.15 ruokalassa pienryhmä ykkösen kanssa. 4. luokka siirretään MU-/TS-luokkaan. He syövät toisessa ruokailussa klo 12.15 ruokalassa pienryhmä kakkosen kanssa. Näin ruokalassa on riittävän vähän väkeä per ruokailu: turvavälit saadaan säilytettyä ja ryhmät pidettyä erillään toisistaan. Välitunnit pidämme kaikille samaan aikaan, mutta väki on hajautettu kulkemaan kaikista mahdollisista ulko-ovista ja heidät viedään välitunnille ja noudetaan sieltä ohjatusti. Välituntipiha jaetaan siten, että kaikilla luokilla on oma tilansa, joka vaihtuu päivittäin, ettei ulkoilu mene yksitoikkoiseksi. Kiipeilytelineitä ja keinuja pääsee siis käyttämään kaikki vuorollaan. (Emme halua kieltää kaikkea.) Kädet pestään erityisen hyvin välituntien jälkeen. Siivousta tehostettiin jo ennen etäopetukseen siirtymistä ja samoin jatketaan. Kädet pesemme joka välissä, jossa ehdimme, ainakin kouluun tultaessa ja ruokailun alkaessa. Käytämme välillä käsidesiä. Saippuaa, käsipaperia ja käsidesiä on niin paljon, että ne riittävät pitkälle syksyyn ja lisää hankitaan tarpeen mukaan. Huoltajien huolehdittavaksi jää se, että oppilaat pesevät kätensä kouluun lähtiessään ja kotiin palatessaan. Ohjeistakaa oppilaat jo kotona siitä, että koulumatkoilla ja koulussa (myös välitunneilla) täytyy pitää jatkuvasti turvaväli muihin oppilaisiin ja henkilökuntaan. Emme ota vastaan vierailijoita, emme edes huoltajia. Pyydämme siis ystävällisesti huoltajia pysymään koulun rajojen ulkopuolella. Sanomattakin selvää, että kouluun tai töihin koululle ei saa tulla, jos on pienintäkin koronavirukseen viittaavaa oiretta. Jos oireita ilmenee, olipa sitten aiheuttaja flunssa, influenssa tai korona, pitää ottaa yhteyttä terveysviranomaisiin. Kyydityksistä tulevat omat ohjeensa ensi viikolla. Kyyditysoppilaiden huoltajille lähetetään kysely kyytitarpeesta siksi, että saamme selville sen, haluaako joku huoltaja kuljettaa lastaan itse. Se saattaa vaikuttaa kyytien järjestämiseen. APIP-toiminta on normaalisti auki, mutta toivomme, että mahdollisimman moni lapsi olisi loppukevään kotona APIP-toiminnasta. Teemme tästä oman kyselyn. Yläkoulu: Koulut jaetaan osiin, ja kullakin ikäluokalla on oma alueensa. Turvavälit otetaan huomioon kaikessa. Myös opettaja pysyy mahdollisuuksien mukaan erillään oppilaista. Ruokailut järjestetään niin, että samassa paikassa syömässä on kerrallaan yksi ikäluokka, ja välillä pöydät pestään. Välitunnit järjestetään kullekin luokalle erikseen joko porrastamalla tai jakamalla piha alueisiin, ja liikkumisia valvotaan muutenkin tehostetusti. Opetuksen sisällöistä on valitettavasti pakko tinkiä joissain aineissa, jotta tartuntavaara pidetään kurissa: kotitaloustunteja ei pidetä ahtaassa KO-luokassa, liikunnassa ei ole kontaktilajeja, yhteisiä pelivälineitä, tietokoneita jne. ei käytetä. Muitakin rajoituksia varmasti tulee, kunhan asioita ehditään valmistella. Koulukuljetuksien järjestelyt ovat kesken, joten niistä tiedotetaan myöhemmin. Omin voimin kulkeville korostetaan turvavälejä matkan aikana, ja samaa toivomme myös kotona tehtävän. Varsinaista kevätjuhlaa ei järjestetä, mutta kullakin luokalla on oma pieni päättäjäistilaisuutensa, jossa oppilaat saavat kevättodistuksensa. Huoltajat eivät valitettavasti saa tulla kouluun katsomaan 9-luokan päättötodistusten jakoa. Sairaana ei saa tulla kouluun missään tapauksessa. Lisäohjeita annetaan myöhemmin. Hygieniaan tullaan kiinnittämään muutenkin erityistä huomiota. Siikainen, vastaajana Jari Tuuri 1. Tällä hetkellä koulusta pois jääviä on 8 prosenttia oppilasmäärästä. 2. Siikaisten yhtenäiskoulussa hygieniatasoa on korotettu. Käsiä pestään usein, ja luokissa on sekä nestemäistä käsienpesuainetta että käsidesiä. Koulutyö pyritään järjestämään niin, että erilaiset ruuhkatilanteet voidaan välttää ja oppilaiden väliset etäisyydet ovat riittävän suuria. Koululle ei päästetä ylimääräisiä henkilöitä muuten kuin erittäin pakottavasta syystä. . Koulussa ei järjestetä yhteistilaisuuksia. Siivous on kohdennettu tehostetusti sellaisiin kohteisiin ja pintoihin, joiden kautta tartuntariski on suurin. Kouluun ei edelleenkään voi tulla, jos oppilaalla on vähäisiäkin flunssan oireita. Jos oppilas kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään, lääkäriltä voi pyytää todistuksen sairauslomaa ja etäopetuksena järjestettävää opetusta varten. Koulukuljetukset ajetaan normaalitilanteen mukaisesti, eikä poikkeuskuljetuksia järjestetä. Vuosiluokkien 0 -6 ja erityisopetusryhmän opetus järjestetään siten, että luokan oma luokanopettaja pitää kaikki luokan oppitunnit. Vuosiluokkien 0-6 ja erityisopetusryhmän koulupäivä päättyy joka koulupäivä klo 13.00. Yläkoulussa opetusryhmiin ja koulupäivän pituuteen ei tule muutoksia. Vuosiluokkien 0-6 kaikki luokissa pidettävät oppitunnit pidetään vuosiluokkien omissa luokissa. Vuosiluokkien 7-9 luokissa pidettävät tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti aineluokissa. Jos mahdollista, luokissa pulpetit järjestetään siten, että oppilaiden väliset etäisyydet ovat mahdollisimman suuria. Opetusvälineitä käytetään siten, ettei samaa opetusvälinettä käytä useampi oppilas. Käsityöluokat eivät ole vuosiluokkien 0-5 käytössä. Liikuntahalli on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä, ja se on luokkien käytössä. Samoin ulkoliikuntapaikat ovat luokkien käytössä. Välituntijärjestelyjä varten koulun piha-alue on jaettu neljään välituntialueeseen. Välituntiajat porrastetaan niin, että vuosiluokat voidaan pitää erillään. Oppilaat pesevät huolellisesti kädet luokissa ennen ruokailua ja desifioivat vielä kädet saavuttuaan ruokalaan. Ruokailuun siirtyminen järjestetään niin, että vuosiluokat liikkuvat omina ryhminään. Ruokailuun siirrytään 5 minuutin porrastuksella aina nuorimmasta ikä-luokasta alkaen niin, että jonottaminen ruokalassa voidaan välttää. Ruoka noudetaan edelleen itse linjastolta. Voileipälevite tarjotaan levitenappeina. Linjastolla olevia ottimia vaihdetaan uusiin tavallista useammin. Koko ruokasalia hyödynnetään niin, että etäisyydet ruokailijoiden välillä ovat mahdollisimman suuria. Varsinaisia koulun päättäjäisiä ja kevätjuhlaa ei järjestetä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuvat samaan tapaan kuin ennen koulujen sulkemista. Karvia, vastaajana Kaisamaija Ronkainen 1. Toistakymmentä oppilasta on ilmoittanut poissaolosta eli 5-10 prosenttia. Perustellusta syystä lupa myönnetään. 2. Koulussa järjestetään opetus hyödyntäen mm. liikuntasalia opetustilana. Ulkoalueita hyödynnetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Ruokailu järjestetään luokissa ja porrastetusti ruokalassa. Koulukuljetukset järjestetään normaalisti mutta on tiedossa, että linja-autoissa on ylimääräistä tilaa, koska osa oppilaista on ilmoittautunut poissaoleviksi. Lisäksi varsinkin koulun lähellä asuvia oppilaita kannustetaan pyöräilemään koulumatkat. Karviassahan myös 3-5 km päässä koululta asuvat alakoululaiset ovat koulukyydityksen piirissä.