Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Mielipide: Tuhkasta on moneksi - Kiertotalous auttaa parantamaan maa- ja metsätilojen kannattavuutta

Maa- ja metsätilojen hyötykäyttöön soveltuvia tuotteita jalostetaan mm. Ecolan Oy:lla, joka tuottaa voimalaitostuhkista metsälannoitteita ja kevytkiviaineksia. Voimalaitostuhkien lannoiteominaisuuksia on tutkittu paljon, ja tuhkalannoituksen positiiviset vaikutukset puuston kasvuun ovat selkeät. Yhden tuhkalannoituksen vaikutusaika on jopa 20 vuotta ja se on muita metsälannoitteita huomattavasti edullisempaa. Pitkäaikaisilla tutkimuksilla on todistettu, että metsän vuotuinen kasvun lisäys on keskimäärin 2-4 m³ hehtaarille. Tuhkalannoituksella saadaan parhaat hyödyt metsämailla, joiden maapohja on turvepitoinen ja turpeen maatuminen on edennyt pitkälle. Vanhoilla ojitetuilla suoalueilla on mahdollista tuhkalannoitetta käyttämällä parantaa hehtaarituottoa 3 000–4 000 eurolla. Lannoitukseen sopimattomista tuhkista valmistetaan rakeistettua kevytkiviainesta, joka soveltuu käytettäväksi metsäteillä suodatin- ja eristyskerroksessa. Routimaton ja eristävä tuhkaraekerros helpottaa metsäteiden kunnossapitoa ympäri vuoden. Rakeistetun tuhkan päälle voidaan tehdä kantava kerros betonimurskeella, ja vain päällimmäiseen kulutuskerrokseen käyttää kalliomursketta. Tiestä tulee kestävä ja se on edullinen rakentaa, ja kierrätysmateriaalien käyttö säästää luonnonkiviaineksia. Maatiloilla syntyvien jätemuovien lajittelu tuo säästöjä maatiloille sillä hyvälaatuisen muovin noutomaksu on alhaisempi kuin sekajätteen, ja parhaista eristä jopa maksetaan. Suomalaisilla tiloilla käytetään vuosittain noin 7000 tonnia paalikäärintäkalvoa, joka voidaan kierrättää raaka-aineeksi. Satakunnassa maatalouden muovien kierrätykseen on odotettavissa helpotusta Merikarvialle rakentumassa olevan Clean Plastic Finland Oy:n myötä. Yrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa tänä keväänä, mikä tulee parantamaan jätemuovien kierrätysmahdollisuuksia Satakunnassa. Prizztech Oy järjestää Kankaanpäässä 10.2.2020 maksuttoman seminaarin, jonka aiheena on metsien tuhkalannoitus, uusiomateriaalien käyttö metsäteiden rakenteisiin sekä maatalousmuovien kierrätys. Tilaisuuden asiantuntijana on Reroute Oy:n Jenni Nurmi , joka on erikoistunut teollisuuden ja rakennetun ympäristön kiertotalouteen. Nurmi kertoo haluavansa auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja, joilla voidaan pidentää materiaalien käyttöikää sekä käyttää niitä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Viime vuodet hän on jalostanut voimalaitostuhkista tuotteita Ecolan Oy:llä, ja toimii nyt Merikarvialta käsin kiertotalouden asiantuntijana oman yrityksensä kautta. Tilaisuudessa kuullaan myös Vatajankosken Sähkön tuotantopäällikkö Lauri Höltän puheenvuoro sähkölaitoksen tuotannon sivutuotteina syntyvien tuhkien ja hiekkojen hyötykäyttömahdollisuuksista. Höltän mukaan tuhkan avulla saadaan metsän kasvua lisättyä merkittävästi ja lämmöntuotannossa käytettyä hiekkaa on mahdollista hyödyntää voimalaitoskäytön jälkeen tienpohjien rakennusaineena. Tuula Raukola, Prizztech Oy