Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Kuntien kukkaro ei veny enempää – ”Sairaanhoitopiiri elää aivan kuin omassa eristäytyneessä maailmassaan”

Satakunnan sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvioehdotus on monessa kunnassa otettu vastaan hikipisarat valuen, sillä kuntien maksuosuudet kasvavat. Lisäksi sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on hulppea investointi. Tammikuussa Porissa alkaa uusien tilojen rakentaminen psykiatriselle osastohoidolle ja avohoidolle. Hankkeen hintalapuksi on laskettu noin 55 miljoonaa euroa. Merikarvian kunnanhallitus ja Harjavallan kaupunginhallitus ovat vaatineet sairaanhoitopiiriltä uutta, korjattua talousarvioesitystä. Siikaisten kunnanhallituksen lausunnon mukaan kunnan tulopohja ei kasva riittävästi kompensoimaan sairaanhoitopiirin ehdottamaa kustannusnousua. Samaa mieltä on Kankaanpään ja Honkajoen yhtymähallitus. ”Vaikka Kankaanpään kaupungin kustannusten arvioidaan kasvavan maltillisesti +2,7 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden, niin investointien lainojen lyhennysten kasvun (+44,2 %) kanssa kustannusvaikutukset ovat merkittäviä. Kaupungin tulorahoitus ei kasva samassa tahdissa”, kokouksen pöytäkirjassa todetaan. Kuntien omistajaohjauksen on kritisoitu toteutuvan puutteellisesti sairaanhoitopiirin talouskehityksen osalta. Näin tilannetta kommentoi Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival : – Kuntien omistajaohjaus ei ole toiminut. Kunnanjohtajien usein esiin nostama huoli taloudesta ei ole läpäissyt sairaanhoitopiirin päättäviä elimiä. Se elää aivan kuin omassa eristäytyneessä maailmassaan. Jämijärven kunnanjohtaja Markus Ojakoski on samoilla linjoilla. – Ainakin talouskehityksen näkökulmasta ohjaus toteutuu puutteellisesti kaikkien kuntien kannalta. Laadultaan riittämätön taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten avaaminen omistajakunnille koskee mielestäni myös Satasairaalan investointeja. Ongelmavyyhti on monitahoinen, huomauttaa Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lanne : – Mikäli soteuudistus ei toteudu, voisi olla paikallaan täsmentää ohjausta Satakunnassa. Haasteena on toki aina jäsenkuntien erilaisuus ja yksimielisyyden saavuttaminen. Tällä hetkellä yhtymissä toteutuu maakunnallinen poliittinen ohjaus, joka on osin ristiriidassa kuntien näkemyksiin. Poliittinen ohjaus tai jäsenkuntaohjaus suhteessa erikoissairaanhoitoon on erittäin vaikeaa joka tapauksessa, koska toimialue on erittäin pitkälti säädelty laeissa. Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää arvioi, että kuntien tulisi nykyistä enemmän tehdä yhteistyötä omistajaohjauksen toteuttamiseksi. – Kunnathan valitsevat sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenet ja jokaisella jäsenkunnalla on valtuustossa määritelty paikkamäärä. Tehokasta sairaanhoitopiirin omistajaohjaus on silloin, kun omistajat ovat yhdessä määritelleet yhteiset tavoitteet. Tämä edellyttää omistajien tehokasta neuvonpitoa ja tavoitteiden yhteistä määrittelyä, Hatanpää pohtii. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että sairaanhoitopiiri voisi tehostaa toimintaansa nykyisestä. – Sen sijaan, että sairaanhoitopiiri vuodesta toiseen menee omalla rahoituksesta piittaamattomalla kaavallaan, sen tulisi todella voimaperäisesti paneutua tehostamismahdollisuuksiin. Tehostamistoimenpiteitä ja -selvityksiä pitäisi olla jatkuvasti meneillään, jos sairaanhoitopiiri suhtautuisi asianmukaisella vakavuudella julkisen talouden tilaan, Markus Ojakoski jyrisee. Karvian kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma suhtautuu myönteisimmin sairaanhoitopiirin talousarvioon. – Investoinneista ainakin psykiatrisen hoidon yksikön osuus on tärkeä ja ajanmukainen. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat voimakkaassa kasvussa ja tilojen asianmukaisuus on tärkeää. "Tehokasta sairaanhoitopiirin omistajaohjaus on silloin, kun omistajat ovat määritelleet yhteiset tavoitteet. Tämä edellyttää omistajien neuvonpitoa ja tavoitteiden yhteistä määrittelyä. Mika Hatanpää