Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät - Satakunnan kansanedustajat vuoropuhelussa yrittäjäkentän kanssa – pöydällä muiden muassa koulutus ja tieliikenne

Yhteistapaamiset ovat vain osa nimikkoyrittäjätoimintaa, sillä nimikkoyrittäjät ovat aktiivisessa yhteydessä toisiinsa myös muulloin. Yhteistapaamisissa on mukana edustajia myös Satakunnan Yrittäjien työvaliokunnasta, Satakuntaliitosta sekä kunnan johtoa. Tämän kertainen tapaaminen järjestettiin Maanrakennus Mykrän toimitiloissa. Jorma Mykrän ja Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Jouko Viljamaan avattua tilaisuuden ääneen pääsi Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen , joka kertoi Ulvilan kaupungin kaupunkistrategiasta sekä yrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hän muistuttikin, että kaupungille ei riitä pelkkä kilpailukyky, vaan on löydettävä jokin kilpailuetu. –      Ulvilan kilpailuetu on automaatio, ja se on kirjattu myös kaupunkistrategiaan. Tavoitteemme on, että vuonna 2030 Ulvila on Suomen automaatiokaupunki. Sloganimme Automaattisesti paras onkin syntynyt yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa, Jukka Moilanen kertoo. Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoi kansanedustajille ja yrittäjille Satakunnan hyvästä maakunnallisesta tuloksesta elinkeinopoliittisessa mittaristossa sekä siitä, miten mittariston tuloksia voi hyödyntää työkaluna Satakunnan alueen edunvalvontaa ajaessa. –      Satakunnan toinen sija kertoo siitä hyvästä maakunnallisesta yhteistyöstä, joka yrittäjäkentän, yrittäjäyhdistyksen sekä kunnan elinkeinotiimien kanssa vallitsee, sekä jatkuvasta yhteistyön kehittämisestä, Markku Kivinen avaa elinkeinopoliittisen mittariston tuloksia. Mittariston mukaan yksi eniten Satakunnassa kehittämistä kaipaava osa-alue oli hankinta-asiat. Keskustelussa avattiinkin myös Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvontaa, jonka uskotaan olevan oikea työkalu parantamaan hankinta-asioita. –      Teidän tulisi järjestää tästä koulutusta yrittäjäkentälle sekä kuntiinkin, sillä uuden hankintalain myötä pienemmillä yrityksillä on parempia edellytyksiä pärjätä julkisissa hankintakilpailuissa, kansanedustaja Timo Kalli muistutti. Tapaamisessa käytiin läpi muutamia alueen kärkihankkeita erityisesti tieliikenteestä. Tieliikenteen puolella Satakunnassa onkin sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita. Koska tapaaminen järjestettiin Ulvilassa, tapetilla oli erityisesti Haistilan risteyksen parantaminen Pori–Nakkila välillä. Keskusteluissa kävi ilmi, että kansanedustajien mielestä pitkän tähtäimen tavoitetta olisi hyvä laajentaa koskemaan koko Pori–Harjavalta väliä. Tieliikenteen parannuksista on nähtävissä tärkeitä etuja alueen elinvoimaisuudelle sekä samalla alueen yrityksille. VT8:n parannustyöt ovatkin jo näkyneet mm. kuljetusliiketoiminnassa, minkä Kalevi Huhtala kuljetusliike Huhtalasta toi esiin konkreettisin esimerkein säästöinä kuljetusajoissa sekä polttoainekuluissa. Jatkossa onkin tärkeää entisestään parantaa Pori–Turku välistä tieosuutta sekä saattaa erityisesti Eurajoen risteysalue kuntoon. Tapaamisessa keskusteltiin tietenkin myös päivänpolttavasta sote- ja maakuntauudistuksesta sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Sotepäätöksiä odotetaankin myös Satakunnan Yrittäjien jäsenistössä kiivaasti. –      Pitkään kestänyt sotevääntö on vaikeuttanut toiminnan suunnittelua sote-alan yrityksissä ja toive onkin, että tehtävät päätökset viedään lopulliseen maaliin. Tutkimukset todistavat, että työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin, mutta ilmassa ollut epävarmuus on vaikuttanut myös rekrytointeihin, Markku Kivinen muistuttaa. Keskusteluissa nousi esiin myös ammatillisen koulutuksen taso sekä lukuisten erilaisten pätevyyskorttien tarve. Esimerkiksi maanrakennusalan yrityksessä saatetaan tarvita jopa 17 erilaista pätevyyskorttia aina ajokortista hygieniapassiin. –      Kyllä edes nämä peruskortit tulisi olla osa ammatillista kolutusta ja valmistuvalla hallussaan, sillä nyt niiden hankinta ja siitä aiheutuvat kustannukset lankeavat yrittäjien harteille. Nämä ovat myös osa haastetta saada pätevää työvoimaa nopeasti tuottavaan työhön, nimikkoyrittäjä Jorma Mykrä toi esiin. Satakunnan kansanedustajille on nimetty Satakunnasta omat nimikkoyrittäjät, joiden kanssa voidaan käydä keskustelua yrittäjyydestä konkreettisin esimerkein omasta yrityksestä sekä myös muiden yrittäjien haasteista. Samalla nimikkoyrittäjät toimivat kansanedustajien suuntaan yrittäjien äänenä.   Satakuntalaisten kansanedustajien nimikkoyrittäjät: Laura Huhtasaari – Jukka Kangasniemi (Optikkoliike Kangasniemi Oy) Ari Jalonen – Kalevi Huhtala (Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy) Kauko Juhantalo – Jorma Mykrä (Maanrakennus Mykrä Oy) Timo Kalli – Seppo Korpela (Lihajaloste Korpela Oy) Krista Kiuru – Kari Wendelin (Rauma Interior Oy) Jaana Laitinen-Pesola – Mari Kurppa (Hopeaharjun palvelukoti Oy) Jari Myllykoski – Leena Vallimäki (Jv-Betoni Oy) Kristiina Salonen – Peppiina Heilä (Verhoomo Mööpelin unelma)