Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Verotiedot

Kaupallinen yhteistyö: Kuntoutuskeskus Kankaanpää - Työkuntoon kotikulmalla!

– Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa laitosmuotoista kuntoutusta maanlaajuisesti. Lisäksi meillä on monipuolinen valikoima avokuntoutusta, joka sopii oivallisesti kankaanpääläisille ja muille lähialueen asukkaille, painottaa johtava lääkäri Anne Pinola . Avomuotoisia kuntoutuskursseja tarjotaan Kankaanpäässä selkä-, niskahartia-, polvi-, lonkka- ja nilkkavaivoista kärsiville. Kurssit tukevat kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä sekä lisäävät toimintavalmiutta arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa. Tuki- ja liikuntaelimistö on terveytemme perusta. – Se kannattaa ja liikuttaa kehoamme, mahdollistaa toiminnan kotona ja työssä, kiteyttää fysioterapeutti Eija Vanha-Honko Anne Pinola muistuttaa, että ongelmat tuki- ja liikuntaelimissä koskevat suurta osaa suomalaisista. – Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisista tuki- ja liikuntaelinongelmista. Ne aiheuttavat eniten poissaoloja ja ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Avokuntoutuskurssien sisällöstä vastaa Kankaanpäässä moniammatillinen tiimi, ja ne toteutetaan pääasiassa ryhmissä. Asiantuntijoina ovat erikoislääkäri, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja sekä tilanteen mukaan psykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja liikunnanohjaaja. – Lähtökohtana on kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden yhdistäminen asiantuntijoiden näkemykseen, Pinola linjaa. Kuntoutus jakautuu pitkälle ajalle, ja siinä on sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. Lisäksi kuntoutujat saavat innostavia kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on aktivoida toiminnallista harjoittelua myös kuntoutusjaksojen välillä. – Päämääränä on, että asiakkaat ottavat ryhmässä opitut kuntoutusmuodot pysyvästi osaksi elämäntapaansa, Vanha-Honko jatkaa. Kuntoutujan kanssa etsitään juuri hänelle sopivimpia liikunnallisia menetelmiä tai toimintoja, jotka lisäävät kuntoutujan osallisuutta, omatoimisuutta ja yhdessä tekemistä. Vuorovaikutustilanteissa kuntoutuja saa myös vertaistukea. – Ryhmäytymisestä on hyviä kokemuksia. Vertaistuki ja ryhmän sparraus ovat tärkeitä kannustimia, Vanha-Honko tietää. Avokuntoutuskurssille osallistuvien ei tarvitse murehtia kotoa ja töistä poissaolemisia, sillä yksittäiset päivät ja käyntikerrat on helppo mahduttaa omaan elämäntilanteeseen. Kuntoutus kuormittaa kuntoutujaa taloudellisesti mahdollisimman vähän, sillä se on täysin maksutonta ja lisäksi työstä poissaoloajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Myös matkakorvauksia voi anoa Kelalta. Kuntoutukseen pääsemisen ensiaskel on lääkärin vastaanotto-oven kolkuttaminen. – Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lausunto. Ota yhteyttä omaan työterveys- tai terveyskeskuslääkäriisi, jolla on tiedossa sairaustaustasi. Opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Ilmoita halukkuutesi avokuntoutukseen, niin pääsette liikkeelle, kannustaa Anne Pinola. Täytä Kelan kuntoutushakemus ja toimita se lääkärin lausunnon kanssa Kelaan, jossa tehdään päätös kuntoutukseen pääsystä. Avokuntoutuskursseja tarjotaan Kankaanpäässä myös sepelvaltimotautia, reumaa tai masennusta sairastaville aikuisille sekä masennusta/ahdistuneisuushäiriötä sairastaville nuorille. Mahdollista juuri sinulle? Kelan rahoittamia selän, niska-hartiaseudun tai alaraajojen ongelmiin, reumaan, sepelvaltimotautiin tai masennukseen suunnattuja kuntoutuskursseja tarjotaan nyt Kankaanpäässä myös avomuotoisena. Kyseessä on intensiivistä ja moniammatillista kuntoutusta toteutettuna ilman yöpymisiä ja hajautettuna laajemmalle aikavälille. Avokurssit on suunnattu työelämässä oleville tai opiskeleville, ja ne tarjoavatkin hyvän vaihtoehdon limittää työ ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Esimerkiksi selkäoireisten avokurssi koostuu näin: Kokonaisuus jakautuu noin 9 kuukauden ajalle. Kyseinen kuntoutus on kokonaan Kelan maksamaa, kun taas yleensä esimerkiksi lääkärin lähetteellä käydyistä yksittäisistä fysioterapiakerroista asiakas maksaa itse suurimman osan. Kelalta voi hakea kuntoutusrahaa kokonaisilta päiviltä ja osakuntoutusrahaa käyntikertojen osalta. Kuntoutukseen haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus KU132 . Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan kuntoutuksen tarve. Lisätietoja antaa kuntoutussihteeri Tarja Lammi , puh. 050 394 7524 tai tarja.lammi@kuntke.fi . Alkavia kursseja voi etsiä mm. Kelan kuntoutuskurssijärjestelmästä: www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa laadukasta kuntoutusta monille eri kohderyhmille työikäisten ennaltaehkäisevistä palveluista aina vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Lisäksi palveluihin kuuluvat hyvinvointiosaaminen ja liikuntavalmennus. Kuntoutuskeskus on alueen monipuolisin majoitus- ja ravintolapalveluiden kokonaisuus. kuntke.fi