Koronan ilmaantuvuus räjähdysmäisessä nousussa Satakunnassa – tältä tautitilanne näyttää nyt

Satasairaalassa koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen.

Satakunnan koronatilanne on heikentynyt viimeisten viikkojen aikana.

30.12.2021 9:15

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui keskiviikkona käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Millainen koronatilanne Satakunnassa on nyt?

Satakunta on edelleen leviämisalue ja täyttää leviämisalueen kriteereistä nyt kaikki seitsemän kohtaa:

Koronaviruksen ilmaantuvuus on maakunnassa nousussa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kuormittunut perusterveydenhuollon osalta. Sairaalassa on Satakunnassa rauhallista.

Satakunnassa esiintyy runsaasti laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa epidemian muuta torjuntatyötä. Lisäksi rokotuskattavuus on jäljessä Suomen keskitasosta ja positiivisten näytteiden osuus on noussut lyhyessä ajassa korkeaksi.

Satakunnassa tartunnanjäljitys ei pysty jäljittämään kaikkia tapauksia ja tilanne on vaikea monessa kunnassa. Jätevesiseurannassa on havaittu koronaviruksen vaikea tilanne maakunnassa.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut

Koronaviruksen ilmaantuvuusluvut ovat korkeita Satakunnassa. Yli 500 ilmaantuvuuslukuja on Porissa, Raumalla, Karviassa, Pomarkussa, Merikarvialla, Nakkilassa, Kokemäellä ja Siikaisissa. Alhaisin ilmaantuvuusluku (176,6) on Harjavallassa.

Tartunnanjäljitys on tähän asti ollut Satakunnassa tehokasta. Kahden edeltävän viikon aikana tilanne on huonontunut nopeasti. Tapausmäärät ovat nousseet jyrkästi ja kahden viikon ilmaantuvuus on noussut huippulukemiin.

Tartuntojen lisääntymisen vauhti sekä myös rokotettujen sairastuminen kertovat siitä, että omikron-muunnos on todennäköisesti nopeasti lisääntynyt myös Satakunnassa. Käytettävissä ei ole menetelmää, jolla omikron-muunnos pystyttäisiin todentamaan reaaliaikaisesti.

Mistä tartunnat ovat peräisin?

Satakunnan alueella todetaan päivittäin merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä luotettavasti jäljittämään. Nämä aiheuttavat merkittävän riskin tartuntojen laajan leviämiseen ja näin on jo tapahtunut. Rokotettujen sairastamat koronataudit ovat olleet pääosin lieviä.

Viime viikolla tapauksia todettiin Satakunnassa 701 kappaletta. Joulukuun 28. päivään mennessä vasta 532 tapauksista oli kuntien tartunnanjäljityksissä kirjattu rekisteriin eli noin neljänneksessä tapauksista tartunnanjäljitys oli suuren tapausmäärän ja joulun pyhien tuoman henkilökuntavajeen vuoksi jäljessä.

Tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin, tartunnanlähde oli selvillä vain 45 prosentissa tapauksista, kun se on aikaisemmin tyypillisesti pystytty selvittämään yli 80 prosentissa tai jopa 90 prosentissa tapauksista. Tartunnanjäljitystä ei kunnissa nyt käytettävissä olevin resurssein pystytä nykytilanteessa ilman rajoitustoimenpiteitä toteuttamaan niin, että se olisi tehokasta.

Valtaosa tartunnoista tapahtuu omassa sairaanhoitopiirissä, ulkomaisia tartuntoja oli vain kuusi kappaletta. Tunnistetuista tartunnanlähteistä edelleen merkittävin oli sama talous (23 %). Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 8 % tapauksista. Hoito- tai hoitoyksiköissä tartuntoja tunnistettiin 6 (1%) ja muut kuin sote-alan työpaikat muodostivat 5 % tartunnoista. Tunnistettuja koulu- ja oppilaitostartuntoja oli 18 (3%) ja päiväkotitartuntoja 6 (1%). Ravintoloista peräisin olevia tartuntoja oli 8 (1,5%). Merkittävä osa tartunnoista on joko kokonaan selvittämättä tai vailla tartunnanlähdettä.

Myös RS-virus jyllää Satakunnassa

Viikolla 51 Satakunnassa otettiin yhteensä 7346 koronanäytettä, joista positiivisia oli peräti 9,2 %. Kokonaisnäytemäärä on noussut yli 2000 näytteellä, ja positiivisten osuus kaikista otetuista on merkittävä.

SataDiagin laboratorion itse tutkimista näytteistä positiivisia viime viikolla oli peräti 12,4 % ja Porin perusturvan alueella positiivisten näytteiden osuus oli jopa 18,3 %, mikä on huomattavan korkea osuus.

Yhdistelmätestiä käyttäen saadaan varsin kattavaa tietoa myös alueen muusta infektiotilanteesta. Tällä hetkellä Satakunnassa RS-viruksen epidemia on hyvin aktiivinen. Viime viikon aikana tapauksia todettiin 370 ja tällä viikolla on parissa päivässä todettu jo 22 RS-virustartuntaa. Tiistaina Satasairaalassa oli yhteensä viisi potilasta RS-virusinfektion vuoksi.

Influenssatapaukset ovat olleet toistaiseksi yksittäisiä. Viime viikolla Raumalla todettiin kuusi positiivista influenssa A tulosta, mutta varsinainen influenssakausi ei vielä ole alkanut.

Tilanne Satasairaalassa on rauhallinen. Mahdolliseen sairaalakuormituksen nousuun on varauduttu.

Paljonko koronapotilaita on sairaalassa?

Erikoissairaanhoidossa on 3 potilasta osastohoidossa ja 2 potilasta tehohoidossa. Viikolla 51 alkoi 6 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli keskiviikkona aamulla hoidossa neljä koronapotilasta.

Viime päivien aikana on tietoon kuitenkin tullut useita altistustilanteita ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa ja on vielä epäselvää, johtavatko nämä sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen. Hoitolaitosten rokotuskattavuus on kuitenkin varsin hyvä, mikä pienentää vakavien tautien riskejä. Riskiryhmien kolmansia rokotuksia tulee kiirehtiä, jotta riskiryhmien keskuudessa vältyttäisiin vakavilta tautitapauksilta.

Koronapandemian aiheuttamaa sairaalahoidon tarpeen kasvua on tällä hetkellä vaikea varmasti ennakoida, sillä vaikka tapausmäärä nousee todella nopeasti, alustavien tietojen mukaan omikron-muunnos on vaikuttanut aiempia viruskantoja lievemmältä taudilta. Tapausmäärien voimakkaasti lisääntyessä joudutaan kuitenkin varautumaan siihen, että sairaalahoidon tarve saattaa merkittävästikin nousta. Asiaa voidaan arvioida noin kahden-kolmen viikon kuluttua paremmin.

Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta, rokotuksien järjestämisestä ja koronatodistuksien laatimisesta. Jäljityksessä on jo jouduttu jättämään osassa kunnista pienemmän riskin tartuntatilanteita jäljittämättä.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 188 potilasta, tehohoidossa 27 potilasta. Koronainfektioon liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 52 kpl, joista 35 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

Millainen Satakunnan rokotuskattavuus on?

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,4 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 87,7 %) ja kaksi annosta 81,9 % (koko Suomessa 83,5 %). Kolmannen rokotteen on saanut 19,7 % yli 12-vuotiaista (koko Suomessa 19,9 %).

Täysi rokotussuoja antaa hyvän suojan vakavalta infektiolta, joten rokotusten toteuttamiseen panostetaan kunnissa edelleen kaikin keinoin. Mahdollisimman korkea rokotuskattavuus ja rokotussuojan ylläpito ovat epidemian torjunnan selkäranka erityisesti tässä vaikeassa epidemian tilanteessa, jossa valtakunnallisesti nyt ollaan.

Millaisia rajoituksia Satakunnassa on voimassa?

Aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset tartuntatautilain pykäliin 58, 58 d ja 58 g, joilla ihmisten välisiä kontakteja pyritään merkittävästi vähentämään, eli tiloja sulkemalla ja kokoontumisia kieltämällä. Satakunnassa ollaan vaikeassa epidemiologisessa tilanteessa ja nykyisellä vauhdilla nousevat tartuntaluvut saattavat johtaa merkittävän nousuun myös osastohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrässä lähiviikkojen aikana.

Hyvä rokotuskattavuus auttaa epidemian hallinnassa ja sen parantaminen on edelleen tärkeää. Rokotteet ovat paras keino pitkäaikaiseen epidemian hallintaan ja vakavien tautimuotojen estämiseen, myös omikronin levitessä valtavirukseksi.

Rokotukset eivät kuitenkaan kovin hyvin suojaa tällä hetkellä leviävän virusmuunnoksen aiheuttamalta lievältä tartunnalta. Tällä hetkellä on erityinen huoli sote-henkilöstön riittävyydestä ja sama ilmiö tullaan näkemään myös muilla työpaikoilla. Siksi tarkkojen varotoimien noudattaminen on tärkeää: etäisyydet, käsihygienia ja maskin käyttö tulee muistaa.

Maskisuositus jatkuu laajana ja sen sekä kokoontumisrajoitusten noudattaminen ovat nykyisessä epidemiatilanteessa erittäin tärkeitä myös uutta vuotta juhlittaessa. Tällä hetkellä koronatartunnan voi saada mistä tahansa, jos paikalla on muita ihmisiä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos