Jokainen kaatuva urheiluseura tulee yhteiskunnalle kalliiksi – tarvitsemme liikuntaa ja urheilua kriisin jälkeenkin yhteisöllisyyden jälleenrakentajana - Puheenvuoro - Kankaanpään Seutu

Jokainen kaatuva urheiluseura tulee yhteiskunnalle kalliiksi – tarvitsemme liikuntaa ja urheilua kriisin jälkeenkin yhteisöllisyyden jälleenrakentajana

Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet luopumaan säännöllisestä liikuntaharrastuksestaan. Uhkana on, että katkoksen takia siitä luovutaan kokonaan, jolloin sosiaaliset kontaktit jäävät vähemmälle, kirjoittajat toteavat.

25.4.2020 20:00

Ympäri maailman levinnyt koronaviruspandemia on aiheuttanut huolta yrityksille ja järjestöille. Olympiakomitean toteuttaman kyselyn mukaan pandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat vähintään 81 miljoonaa euroa. Yksi suurimmista kärsijöistä on urheiluseuratoiminta, jonka menetykset ovat jo tähän mennessä yli 40 miljoonaa euroa.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on huolissaan vallitsevasta tilanteesta ja sen seuroille aiheuttamista ongelmista. Alueen yli tuhannessa seurassa liikkuu ja urheilee noin 250 000 ihmistä.

Laskennallisesti alueen seurojen menetykset ovat noin neljä miljoonaa euroa. Seurojen toimintaedellytysten vaikeutuminen uhkaa kaikkien ikäryhmien, mutta etenkin lasten ja nuorten liikkumattomuuden lisääntymistä entisestään.

Monet urheiluseurat ovat jo joutuneet ajamaan toimintaansa alas. Seurojen kiinteät kulut eivät pandemian iskiessä vähentyneet, vaikka normaali toiminta keskeytyi ja valtaosin siirtyi verkkoympäristöön.

Tapahtuma- ja kilpailutuotot, leirimaksut sekä osa kausimaksuista jäävät saamatta. Yhteistyökumppanuuksien luominen ei ole helppoa, sillä yrityksetkin ovat vaikeuksissa. Myös mainosmyyntiä, talkootöitä sekä kanttiinitoimintaa on seurojen nyt mahdotonta toteuttaa.

Seuroissa on jouduttu lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä taloudellisten haasteiden hillitsemiseksi. Mitä pidemmälle koronaviruksen vaikutukset venyvät, sitä suuremmassa pulassa seurat ovat.

Taloudellisia puskureita ei ole, vaan kaikki raha käytetään toimintaan, ettei harrastamisen hinta nousisi liian korkeaksi.

Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet luopumaan säännöllisestä liikuntaharrastuksestaan. Uhkana on, että katkoksen takia siitä luovutaan kokonaan, jolloin sosiaaliset kontaktit jäävät vähemmälle.

Myös muutokset perheiden taloustilanteessa voivat vaikuttaa kykyyn panostaa liikuntaharrastuksiin. Yksilötason ei-haluttujen vaikutusten lisäksi harrastusten hiipumisella ja pahimmillaan syrjäytymisellä on myös suuria sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnallisesti.

Perusedellytyksenä olemassa olevassa kriisitilanteessa on, ettei seuroilta peritä tilavuokria tai harjoituspaikkamaksuja peruuntuneiden harjoitusvuorojen osalta. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

Seurat tarvitsevat nyt kaikki tahot niin yhteisöt kuin julkisen sektorin mukaan talkoisiin. Ilman merkittävää lisätukea seurat eivät tästä kriisistä selviä.

Meillä ei ole varaa menettää urheiluseurojamme. Haluamme vedota kuntapäättäjiin nyt, kun vuoden 2021 taloussuunnitelmia tehdään. LiikU pyytää kuntia lisäämään ensi vuoden talousarvioon seuroille osoitettavaksi normaalin perusavustuksen lisäksi erityisavustuksen seurojen toiminnan ja elinvoiman turvaamiseksi.

Ilman merkittäviä taloudellisia lisäresursseja monet seurat ovat pakotettuja korottamaan harrastusmaksujaan. Sillä olisi suora vaikutus kotitalouksiin, joista jo monet joutuvat lomautusten tai irtisanomisten seurauksena kamppailemaan taloutensa kanssa.

Jokainen kaatuva seura tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Tarvitsemme liikuntaa ja urheilua kriisin jälkeenkin yhteisöllisyyden jälleenrakentajana.

Elinvoimainen seuratoiminta on yksi merkittävimmistä suomalaisten kansalaisyhteiskunnan peruspilareista ja hyvinvoinnin takaajista. Se on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka.

Emme saa antaa poikkeustilanteen tuhota elinvoimaisen seurakenttämme toimintaedellytyksiä.

Pasi Koski

puheenjohtaja

Pekka Potinkara

aluejohtaja

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainokset