Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Blogit Verotiedot

Pelastuslaitos kertoo, miten polttopuita säilytetään oikein: "Jos auto syttyy palamaan, sen läheisyydessä ei paranisi olla sytykkeitä"

Pelastuslaissa määritellään, että helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Missä on polttopuiden paikka, ja kuka asiaa valvoo? Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että asia ei ole aivan yksinkertainen. Ensinnäkin kuntien rakennusvalvonta pitää silmällä maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä kiinteistön turvallisuus- ja siisteyssäädöksiä sekä kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä muun muassa, että tilaa käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on määritelty. Lisäksi naapuruussuhdetta määräävästä laista löytyy erinäisiä säädöksiä muun muassa paloturvallisuudesta. Sitten tulevat vielä pelastuslaki ja kemikaalilainsäädäntö, joiden noudattamista valvoo pelastuslaitos. –Pelastuslaissa mainittu "välitön läheisyys" on suhteellinen käsite, mutta sanoisin, että esimerkiksi jäteastian sijoittamista koskeva neljän metrin etäisyys rakennuksesta on ihan hyvä nyrkkisääntö vähimmäisetäisyydeksi puupinolle tai halkovarastolle, toteaa palotarkastusinsinööri Arto Kärki Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Suojassa tuhopolttajilta, mutta myös lapsilta ja lemmikeiltä Pelastuslaitos pyrkii ensisijaisesti ohjeistamaan ja neuvomaan pientalossa asuvia puutavaran ja muiden materiaalien oikeaoppisessa säilyttämisessä. Kärjen mukaan autotallit ja -katokset on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille, mutta niissä voi säilyttää esimerkiksi liikunta- tai lumenluontivälineitä. Palavia nesteitä, kaasuja tai puutavaraa ei kannata säilyttää auton kanssa samassa tilassa. –Jos auto syttyy palamaan, sen läheisyydessä ei paranisi olla sytykkeitä. Lisäksi pitäisi varmistua siitä, ettei halkoihin tai kemikaaleihin pääse käsiksi tuhopolttajat, lapset tai lemmikit. Ohjeet koskevat myös kivi- tai tiilitalossa asuvia, sillä vaikka kiviseinä kestäisi liekkiä vähän paremmin, tuli voi nousta nopeasti räystäslautoihin ja sitä kautta rakenteisiin. Paras vaihtoehto polttopuiden säilyttämiselle on Kärjen mukaan erillinen, lukittava varasto. Toinen hyvä ratkaisu on varata kotiinsa kerralla vain sen verran klapeja, mitä sisältä löytyvät varastotilat vetävät, ja vastaavasti hakea lisää useammin. Kärki kertoo, että jollei ohjeistus tehoa, jatkotoimenpiteet ovat yleensä korjauskehotus ja lopulta uhkasakko ja teettämisuhka. Myös vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus vähentää tai evätä korvauksia vahingon sattuessa, jos se katsoo paloturvallisuuden laiminlyödyksi. –Suomessa puilla lämmittäminen on hyvin yleistä, ja tavoitteemme onkin, ettei tällaisella hyvällä asialla saataisi pahaa aikaan. Ihmiset ovat kyllä yleensä fiksuja ja ymmärtävät kysymyksessä olevan heidän oma turvallisuutensa.